Danh từ trong tiếng anh là gì
"Danh từ trong tiếng anh là gì ? Danh từ (Noun) là một phần quan trọng của lời nói trong tiếng Anh và Rất khó để nói nhiều mà không sử dụng một danh từ
30+ thành ngữ tiếng Anh với số
"30+ thành ngữ tiếng Anh với số Bạn sẽ nghe thấy những thành ngữ này trong các cuộc trò chuyện và cũng có thể thấy chúng trên báo chí, bài đăng trên blog và quảng cáo.
100 từ đồng nghĩa cho Analyze - Phân Tích là gì?
"Một từ khác cho Analyze là gì? Sau đây là danh sách các từ đồng nghĩa thường được sử dụng cho Analyze trong tiếng Anh với hình ảnh ESL và các câu ví dụ hữu ích. Học những từ này để sử dụng thay vì Analyze sẽ giúp bạn mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh của mình.
aaaaaaaaaaaa
Khuyến mãi
Một từ khác cho Need là gì? Tại đây, bạn sẽ tìm thấy danh sách các từ đồng nghĩa thường được sử dụng cho Need trong tiếng Anh với các hình ảnh ESL và các câu ví dụ hữu ích. Học những từ này để sử dụng thay vì Need sẽ giúp bạn mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh của mình.
Một từ khác cho Passionate là gì? Sau đây là danh sách các từ đồng nghĩa phổ biến của từ Passionate trong tiếng Anh với các câu ví dụ và đồ họa thông tin ESL. Học những từ này để sử dụng thay vì Passionate sẽ giúp bạn nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh của mình.
Một từ khác cho Value là gì? Bài viết này cung cấp danh sách các từ đồng nghĩa phổ biến cho Value trong tiếng Anh với các hình ảnh và câu ví dụ của ESL. Học những từ đồng nghĩa Value này để giúp bạn mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh của mình .
TIN TỨC KHÁC
Không bao giờ được nói dối - Never tell a lie
Không bao giờ được nói dối - Never tell a lie đây là Truyện song ngữ Việt Anh cho bé mới bắt đầu học tiếng anh thông qua các câu chuyện
Cập nhật: 06/09/2021 04:51:02
30+ thành ngữ tiếng Anh với số
30+ thành ngữ tiếng Anh với số Bạn sẽ nghe thấy những thành ngữ này trong các cuộc trò chuyện và cũng có thể thấy chúng trên báo chí, bài đăng trên blog và quảng cáo.
Cập nhật: 14/08/2021 01:48:25
90 từ đồng nghĩa cho Think với các ví dụ
Một từ khác cho Think là gì? Sau đây là danh sách các từ đồng nghĩa thường được sử dụng cho Think trong tiếng Anh với các hình ảnh ESL và các câu ví dụ hữu ích. Học những từ này để sử dụng thay vì Think sẽ giúp bạn mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh của mình.
Cập nhật: 26/07/2021 21:46:28
105 từ đồng nghĩa cho Want với các ví dụ hữu ích
Một từ khác cho Want là gì? Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu danh sách các từ đồng nghĩa thường được sử dụng cho Want trong tiếng Anh với hình ảnh và câu ví dụ ESL. Học những từ đồng nghĩa Want đó chắc chắn sẽ giúp bạn nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh của mình .
Cập nhật: 26/07/2021 21:12:38
100 từ đồng nghĩa cho Allow - Cho phép
Một từ khác cho Allow là gì? Bài viết này cung cấp danh sách các từ đồng nghĩa thường được sử dụng cho Allow trong tiếng Anh với các ví dụ và hình ảnh ESL. Học những từ đồng nghĩa đó cho Allow để nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh của bạn.
Cập nhật: 26/07/2021 04:32:36
110 từ đồng nghĩa cho Perfect kèm theo các ví dụ
Một từ khác cho Perfect là gì? Bài học này cung cấp danh sách các từ đồng nghĩa thường được sử dụng cho Perfect trong tiếng Anh kèm theo hình ảnh ESL và các câu ví dụ hữu ích. Học những từ này để sử dụng thay vì Perfect để mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh của bạn .
Cập nhật: 25/07/2021 18:34:47
90 từ đồng nghĩa cho Awesome cực hay nhé
Một từ khác cho Awesome là gì? Bài học này cung cấp danh sách các từ đồng nghĩa Awesome phổ biến trong tiếng Anh với các hình ảnh và câu ví dụ của ESL. Học những từ đồng nghĩa Awesome này sẽ giúp bạn nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh của mình .
Cập nhật: 25/07/2021 17:59:48
100 từ đồng nghĩa của từ Powerful trong tiếng Anh
Một từ khác cho Powerful là gì? Bài học này cung cấp danh sách các từ đồng nghĩa thường được sử dụng cho từ Powerful trong tiếng Anh kèm theo hình ảnh ESL và các câu ví dụ hữu ích. Học những từ này để sử dụng thay vì Powerful để nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh của bạn .
Cập nhật: 25/07/2021 17:21:00
100 từ đồng nghĩa cho Knowledge rất bổ ích
Một từ khác cho Knowledge là gì? Bài học này cung cấp danh sách các từ đồng nghĩa Knowledge trong tiếng Anh với hình ảnh ESL và các câu ví dụ hữu ích. Học những từ này để sử dụng thay vì Knowledge để mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh của bạn.
Cập nhật: 24/07/2021 22:30:50
100 từ đồng nghĩa cho Positive dành cho mọi người
Một từ khác cho Positive là gì? Bài học này cung cấp danh sách các từ đồng nghĩa Positive trong tiếng Anh với các hình ảnh ESL và các câu ví dụ hữu ích. Học những từ này để sử dụng thay vì Positive để mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh của bạn.
Cập nhật: 24/07/2021 18:56:23
105 từ đồng nghĩa của từ Enjoy cần phải biết
Một từ khác cho Enjoy là gì? Sau đây là danh sách các từ đồng nghĩa của Enjoy trong tiếng Anh với các hình ảnh ESL và các câu ví dụ hữu ích. Học những từ đó để sử dụng thay vì Enjoy để mở rộng vốn từ vựng của bạn.
Cập nhật: 24/07/2021 17:36:18
Hơn 100 từ đồng nghĩa cho Influence hay !!!!
Một từ khác cho Influence là gì? Bài học này cung cấp danh sách các từ đồng nghĩa Influence trong tiếng Anh với các hình ảnh ESL và các câu ví dụ hữu ích. Học những từ đồng nghĩa Influence này để cải thiện vốn từ vựng tiếng Anh của bạn.
Cập nhật: 22/07/2021 21:20:00
50 từ đồng nghĩa cho Also rất chất lượng
Một từ khác cho Also là gì? Bài học này cung cấp một danh sách các từ đồng nghĩa của Also với các câu ví dụ và hình ảnh ESL. Học những từ đó để sử dụng thay vì Also sẽ giúp bạn mở rộng vốn từ vựng của mình.
Cập nhật: 22/07/2021 21:06:59
105 từ đồng nghĩa cho Increase giúp bạn học tốt
Một từ khác cho Increase là gì? Bài học này cung cấp một danh sách các từ đồng nghĩa củaIncrease với các câu ví dụ và hình ảnh ESL. Học những từ đó để sử dụng thay vì Increase sẽ giúp bạn mở rộng vốn từ vựng của mình.
Cập nhật: 22/07/2021 18:56:24
65 từ đồng nghĩa với Change trong tiếng anh
Một từ khác cho Change là gì? Sau đây là danh sách các từ đồng nghĩa hữu ích Change với các hình ảnh và câu ví dụ của ESL. Học những từ đồng nghĩa này với Change để cải thiện và mở rộng vốn từ vựng của bạn bằng tiếng Anh.
Cập nhật: 03/06/2021 23:16:14
Hotline: 0972868960
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.