100 cách khác để nói According to bằng văn bản

Bạn xem các video hội thoại tiếng anh theo chủ đề dưới đây:
>> 80+ từ vựng tiếng anh + ví dụ
>> Video hội thoại tiếng anh nói về sở thích của mình
>> Học tiếng anh qua chuyện song ngữ anh việt
Các bạn thấy hay, phù hợp với mình hãy cho mình 1 like, 1 đăng ký kênh các bạn nhé. 

Ý nghĩa của According to:
 
Điều này có nghĩa là liên quan đến một tuyên bố hoặc một người. Nó cũng có thể liên quan đến điều gì đó hoặc ai đó. Trạng từ này được sử dụng trong nhiều trường hợp.
 
Examples:
 
According to the doctor, everyone was late for their appointment this morning.
Theo bác sĩ, sáng nay mọi người đều đến trễ hẹn.
 
I met James and he told me it was according to your commands he formulated those plans.
Tôi đã gặp James và anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã xây dựng những kế hoạch đó theo mệnh lệnh của anh.
 
The students were regrouped according to height and weight.
Các học sinh được tập hợp lại theo chiều cao và cân nặng.

Từ đồng nghĩa được sử dụng rộng rãi cho "According to". 

 - As said by someone
 - Aloud
 - In one’s book
 - In relation
 - In assent with
 - Agreeable to
 - Proportional to
 - As mentioned by
 - As explained by
 - Pursuant to
 - Agreeably
 - As a function
 - In proportion
 - In light of
 - As mentioned
 - In opinion
 - It is believed by
 - In step with
 - In congruence with
 - From the point of view
 - On the word of
 - Observing
 - From the standpoint of
 - According to it
 - In accordance
 - As maintained by
 - In obedience to
 - In proportion to
 - As described in
 - Depending on
 - In the light of
 - In relation to
 - On the testimony of
 - From the perspective of
 - In harmony with
 - Based on
 - As said by
 - In consonance with
 - In concert with
 - Conforming with
 - Concordantly
 - By the data
 - In correspondence to
 - In pursuance
 - Relative to
 - Commensurate with
 - In keeping with
 - From viewpoint of
 - As demonstrated
 - As claimed by
 - Conformable to
 - In conformity with
 - In compliance
 - In a way that agrees with
 - In order
 - In sympathy with
 - Allegedly
 - In the manner of
 - After the manner of
 - Heeding
 - According
 - In pursuance of
 - In the opinion of
 - As stated
 - As stated by
 - As alleged by
 - On the basis of
 - On the report of
 - As reported by
 - According to reports
 - Dependent on
 - In line with
 - In the manner
 - Referring to
 - In accord
 - Adjusted to
 - Accordingly
 - Suit
 - As required by
 - Following
 - Honouring
 - On the authority of
 - Accordant with
 - In fulfillment of
 - In agreement with
 - Agreeably to
 - Corresponding to
 - Amenably
 - In concordance with
 - Proper to
 - Along with
 - In accordance with
 - As stated in/by
 - As seen in
 - Consistent with
 - As determined by
 - As per
 - As believed by
 - True to
 - Conforming to
 - As specified by
 - As stated in
 
Xem thêm các từ đồng nghĩa khác:
 
 

Từ đồng nghĩa  According to với ví dụ

 
As believed by
As believed by ancient legend, the river is a goddess.
Theo truyền thuyết cổ xưa, con sông là một nữ thần.
 
As claimed by
As claimed by the police, his attackers beat him with a blunt instrument.
Theo tuyên bố của cảnh sát, những kẻ tấn công anh ta đã đánh anh ta bằng một dụng cụ cùn .
 
As determined by
As determined by, it’s a great movie.
Như đã xác định , đó là một bộ phim tuyệt vời.
 
As explained by
As explained by present law, the authorities can only punish smugglers with small fines.
Theo giải thích của pháp luật hiện hành, các nhà chức trách chỉ có thể trừng phạt những kẻ buôn lậu với những khoản tiền phạt nhỏ .
 
As mentioned by
Philip stayed at the hotel, as mentioned by Mr Hemming.
Philip ở lại tại khách sạn, một s được đề cập bởi ông Hemming.
 
As reported by
As reported by the Bible, God created man in his image.
Như Kinh Thánh đã tường thuật , Đức Chúa Trời đã tạo ra con người theo hình ảnh của Ngài.
 
As specified by
As specified by one survey, one woman in eight is infertile.
Theo quy định của một cuộc khảo sát, cứ 8 người phụ nữ thì có một người bị vô sinh.
 
As stated in/by
As stated in the forecast it will be sunny tomorrow.
Như đã nêu trong dự báo ngày mai trời sẽ nắng.
 
Based on
Based on my watch, it is already 2 o’clock.
Dựa vào  đồng hồ của tôi, đã 2 giờ.
 
Conforming to
Conforming to one survey, one woman in eight is infertile.
Phù hợp với một cuộc khảo sát, cứ 8 người thì có một phụ nữ bị vô sinh.
 
In accordance with
In accordance with her wishes, she was buried in France.
Theo  nguyện vọng của bà, bà đã được an táng tại Pháp.
 
In relation to
These will be considered in relation to factors affecting the learning process.
Những điều này sẽ được xem xét  liên quan đến  các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình học tập.
 
In the light of
In the light of  later events the decision was proved right.
Dưới ánh sáng của   những sự kiện sau đó, quyết định này đã được chứng minh là đúng.
 
In the opinion of
In my opinion and in the opinion of most people, it is a very sound investment.
Theo tôi và  theo ý kiến ​​của  hầu hết mọi người, đó là một sự đầu tư rất đúng đắn.
 
Referring to
Referring to my conversation with you today, I now enclose an order sheet for hosiery as specified.
Đề cập đến  cuộc trò chuyện của tôi với bạn ngày hôm nay, bây giờ tôi gửi kèm theo một tờ đơn đặt hàng cho hàng dệt kim theo quy định.
 
Chúc bạn thành công !