(Bạn thấy bài viết này hữu ích thì hãy cho mình xin 1 like và 1 chia sẻ. Xin cảm ơn !)
100 từ đồng nghĩa cho Believe cực quan trọng

Một từ khác cho Believe là gì? Sau đây là danh sách các từ đồng nghĩa của từ Believe trong tiếng Anh với hình ảnh ESL và các câu ví dụ hữu ích. Học những từ đó để sử dụng thay vì Believe để mở rộng vốn từ vựng của bạn.


Ý nghĩa của “Believe”: Nhận ra sự thật về điều gì đó hoặc ai đó, hoặc thực tế của nó; Giữ một ý kiến ​​hoặc suy nghĩ nhất định về điều gì đó

Examples:
 
“I hope you now believe that black holes are real Suzy, they have even released a real photo of it”
"Tôi hy vọng bây giờ bạn tin rằng các lỗ đen là Suzy thật, họ thậm chí còn tung ra một bức ảnh thật về nó"
 
“ I believe that I am correct, please try and prove me wrong, Bert”
"Tôi tin rằng tôi đúng, hãy thử và chứng minh tôi sai, Bert"
 
“I could hardly believe the evidence of my own senses .”
"Tôi khó có thể tin được bằng chứng về giác quan của chính mình."
 

Từ đồng nghĩa thường được sử dụng cho "Believe". 

 - Rely
 - Belive
 - Rate
 - Opine
 - Put faith in
 - Think
 - Presume
 - Assess
 - Esteem
 - Fall for
 - Cogitate
 - Realize
 - Have faith in
 - Maintain
 - Take it
 - Understand
 - Have faith
 - Agree
 - Reckon
 - Rely upon
 - Take for granted
 - Reflect
 - Anticipate
 - Entrust
 - Look
 - Value
 - Figure out
 - Be convinced
 - Calculate
 - Suggest
 - Confide in
 - Conjecture
 - Guess
 - Deem
 - Depend on
 - Declare
 - Locate
 - Confide
 - Allow
 - Credit
 - Conclude
 - Track
 - Postulate (formal)
 - Feel
 - Speculate
 - Consider
 - Perceive
 - Suspect
 - Pretend
 - Accredit
 - Hope
 - Affirm
 - Treat
 - Be of the opinion
 - Look upon
 - Admit
 - Suppose
 - Guess (informal)
 - Picture
 - Surmise
 - Divine
 - Know
 - Contemplate
 - Sense
 - Figure
 - Accept
 - Infer
 - Thinking
 - Find
 - Presuppose
 - Take
 - Notice
 - Seem
 - Mean
 - Trust
 - Keep the faith
 - Estimate
 - Expect
 - Swallow
 - Judge
 - Imagine
 - Visualize
 - Buy
 - Hold
 - Rely on
 - Conceive
 - Assume
 - Mind
 - Swear by
 - Fancy
 - Count on
 - Remember
 - Look on
 - Gather
 - View
 - Acknowledge
 - Dream
 - Repute
 - Wish
 - Regard
 - Wonder
 
Xem thêm các từ đồng nghĩa khác:
 

Các ví dụ được sử dụng với từ đồng nghĩa Believe

Assume
Many daughters assume that their mothers are invulnerable.
Nhiều người con gái  cho  rằng mẹ của họ là bất khả xâm phạm .
 
Conclude
We may conclude that he never had recourse to this simple experiment.
Chúng ta có thể  kết luận  rằng anh ta không bao giờ nhờ đến thí nghiệm đơn giản này .
 
Conjecture
We could not conjecture the fact from what he said.
Chúng tôi không thể  phỏng đoán  sự thật từ những gì anh ấy nói.
 
Consider
People consider that foxes are clever but sly animals.
Mọi người  cho rằng cáo là loài vật thông minh nhưng ranh mãnh.
 
Deem
I deem it advisable to purchase the shares in the railway now.
Tôi  cho rằng  nên mua cổ phần của ngành đường sắt ngay bây giờ.
 
Gather
 I gather that his report is highly critical of the trial judge.
 Tôi  thu thập được rằng bản báo cáo của anh ta có tính chỉ trích cao đối với thẩm phán phiên tòa.
 
Guess (informal)
I guess he must be worth a small fortune.
Tôi  đoán  anh ta phải đáng giá một tài sản nhỏ.
 
Imagine
We tend to imagine that the Victorians were very prim and proper.
Chúng ta có xu hướng  tưởng tượng  rằng người Victoria rất nguyên sơ và đứng đắn.
 
Postulate (formal)
I postulate her politics must be fairly conservative.
Tôi cho rằng chính trị của cô ấy phải khá bảo thủ.
 
Presume
I presume that an agreement will eventually be reached.
Tôi  cho  rằng cuối cùng sẽ đạt được một thỏa thuận.
 
Reckon
I reckon I screwed the chemistry exam up totally.
Tôi  nghĩ rằng  tôi đã làm sai hoàn toàn kỳ thi hóa học.
 
Suppose
They suppose that all rich men are wicked.
Họ  cho  rằng tất cả những người giàu có đều xấu xa.
 
Surmise
We surmise that the delay is caused by some accident.
Chúng tôi  phỏng đoán rằng sự chậm trễ là do tai nạn nào đó.
 
Think
It’s naive to think that teachers are always tolerant.
Thật ngây thơ khi  nghĩ rằng thầy cô luôn bao dung.
 
Xem thêm chủ đề hot hiện nay:
 
 
 
 
Chúc bạn thành công !

 

 CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hotline: 0972868960
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.