100 từ đồng nghĩa của Money trong tiếng Anh

Bạn xem các video hội thoại tiếng anh theo chủ đề dưới đây:
>> 80+ từ vựng tiếng anh + ví dụ
>> Video hội thoại tiếng anh nói về sở thích của mình
>> Học tiếng anh qua chuyện song ngữ anh việt
Các bạn thấy hay, phù hợp với mình hãy cho mình 1 like, 1 đăng ký kênh các bạn nhé. 

Ý nghĩa của Money: Từ tiền là một danh từ. Nó có nghĩa là tiền giấy và tiền xu mà mọi người sử dụng để thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ.

Examples:
 
I wish I had enough money to go to Hawaii for a week.
Tôi ước mình có đủ tiền để đến Hawaii trong một tuần.
 
She wished that money did grow on trees so she could easily replace her laptop.
Cô ước rằng tiền mọc trên cây để cô có thể dễ dàng thay thế chiếc máy tính xách tay của mình.
 
They say money isn’t the most important thing but it sure seems like it is to most people.
Họ nói rằng tiền không phải là điều quan trọng nhất nhưng có vẻ như nó là đối với hầu hết mọi người.
 
100 từ đồng nghĩa của Money trong tiếng Anh

Từ đồng nghĩa thường được sử dụng của Money.

Cash Allowance Aid Coins
Coins Rebate Allowance Cost
Capital Budget Amounts Currencies
Reserves Aid Appropriations Currency
Funds Fees Assets Debt
Currencies Gift Back Deposit
Deposit Stake Banknote Dime
Monies Voucher Bonds Dollars
Loan Financial statement Bread Donation
Debt Bonds Broke Dosh
Subsidy Shares (UK)/ stocks (US) Bucks Dough
Salary Gilts (UK)/ Treasury bills (US) Budget Fees
Donation Instalment (UK)/ installment (US) Cabbage Finances
Wages Notes (UK)/ bills (US) Capital Financial resources
Income Cheque (UK)/ check (US) Cash Financial statement
Finance IOU/ Note of Hand Cent Fiscal
Pension Funds Change Fonds
Maintenance Funds necessary Check Fortune
Loot Funds needed Cheque (uk)/ check (us) Penny
Lucre Funds required Stake Pension
Maintenance Gelt Subsidy Price
Make Gift Sums Property
Means Gilts (uk)/ treasury bills (us) Treasure Purse
Medium of exchange Gold Value Quarter
Monetary Green Voucher Readies
Moneys Hard cash Wages Ready
Monies In cash Wampum Rebate
Necessary funding Income Wealth Reserves
Necessary funds Instalment (uk)/ installment (us) Wherewithal Resource
Necessary resources Jack Worth Salary
Nickel Legal tender Paycheck Scratch
Notes Living Pelf Shares (uk)/ stocks (us)
Notes (uk)/ bills (us) Loaded Long green Shekels
Paid Loan Spend Silver

 

Xem thêm bài viết liên quan:

Các ví dụ khác với từ “money”:

To have money is a fear, not to have it grief.
Có tiền là một nỗi sợ hãi, không có nó là đau buồn .
 
No bees, no honey; no work, no money.
 Không có ong, không có mật; không việc làm không tiền.
 
A ready way to lose a friend is to lend him money.
Một cách sẵn sàng để đánh mất một người bạn là cho anh ta vay tiền.
 
It is at our mother’s knee that we acquire our noblest and truest and highest, but there is seldom any money in them.
Chính ở đầu gối của mẹ chúng ta, chúng ta có được sự cao quý nhất, chân thật nhất và cao nhất, nhưng hiếm khi có tiền.
 
Words are the wise man’s counters and the fool’s money.
Lời nói là phản của người khôn ngoan và tiền của kẻ ngốc.
 
 The money the miser hoards will do him no good.
 Số tiền mà kẻ keo kiệt tích trữ sẽ chẳng ích lợi gì cho anh ta.
 
You pays your money and you takes your choice.
Bạn trả tiền của bạn và bạn có sự lựa chọn của bạn.
 
 If you would make an enemy, lend man money and ask it of him again.
 Nếu bạn muốn làm kẻ thù, hãy cho người đàn ông vay tiền và hỏi lại anh ta.
 
Money is neither good nor bad, but all depends on what use is made of it.
Tiền không tốt cũng không xấu, nhưng tất cả phụ thuộc vào việc sử dụng nó vào việc gì.
 
Lawsuits consume time, and money, and rest, and friends.
Kiện tụng tiêu tốn thời gian, tiền bạc và sự nghỉ ngơi, bạn bè.
 
Money is a bottomless sea, in which honour, conscience, and truth may be drowned.
Tiền là biển không đáy, trong đó danh dự, lương tâm và sự thật có thể bị nhấn chìm.
 
The love of money is the root of all evil.
Lòng ham mê tiền bạc là cội rễ của mọi điều xấu xa.
 
He who will not keep a penny shall never have money.
Ai không giữ một xu sẽ không bao giờ có tiền.
 
Các chủ đề hot hiện nay:
 
 
Thân Ái !