100 từ đồng nghĩa của Sad và Định nghĩa Sad

Bạn xem các video hội thoại tiếng anh theo chủ đề dưới đây:
>> 80+ từ vựng tiếng anh + ví dụ
>> Video hội thoại tiếng anh nói về sở thích của mình
>> Học tiếng anh qua chuyện song ngữ anh việt
Các bạn thấy hay, phù hợp với mình hãy cho mình 1 like, 1 đăng ký kênh các bạn nhé. 

Định nghĩa Sad và ví dụ

Ý nghĩa của Sad: Một cảm xúc không vui mà ai đó có thể cảm thấy sau một sự kiện tiêu cực, có thực hoặc được nhận thức. Nó mô tả trạng thái tinh thần đau khổ và là tiền thân của chứng trầm cảm.
 
Examples:
 
“It is easy to feel sad if someone you love does not care about your feelings”
"Rất dễ cảm thấy buồn nếu người bạn yêu thương không quan tâm đến cảm xúc của bạn"
 
“The ability to be happy, and not sad is rooted deeply in the ability to focus on the good in life.”
"Khả năng vui vẻ và không buồn bã bắt nguồn sâu xa từ khả năng tập trung vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống."
 
” Happiness is time precipitation, smile is the lonely sad.”
"Hạnh phúc là thời gian kết tủa, nụ cười là nỗi buồn cô đơn."
 

Từ đồng nghĩa thường được sử dụng cho từ "Sad".

Blue Sombre Aggrieved
Cheerless Sorrowful Appalling
Dejected Tearful Bad
Depressed Unhappy Bitter
Desperate Upset Bleak
Discouraged Weepy Cheerless
Disgusted Wretched Crestfallen
Downcast Woeful Cruel
Frustrated Forlorn Dark
Gloomy Melancholy Dejected
Hateful Difficult Deplorable
Heartbroken Dire Depressed
Heavy Disastrous Depressing
Miserable Disconsolate Desolate
Mournful Disheartened Despondent
Joyless Disheartening Downcast
Lachrymose Dismal Downhearted
Lamentable Dispirited Dreary
Leaden Dispiriting Forlorn
Low Distressed Funereal
Low-spirited Distressing Gloomy
Lugubrious Disturbing Glum
Melancholic Doleful Grave
Melancholy Dolorous Grieved
Miserable Down Grievous
Moody Oppressive Grim
Morbid Painful Heartbreaking
Morose Pathetic Heartbroken
Mournful Pessimistic Heartrending
Moving Pitiable Heartsick
Nasty Pitiful Inconsolable
Troubled Plaintive Shabby
Unbearable Poignant Sluggish
Unfortunate Ponderous Somber
Unhappy Poor Sombre
Upset Profound Sore
Upsetting Regrettable Sorrowful
Weighty Rough Sorry
Wistful Sensitive Taxing
Woebegone Serious Tearful
Woeful Severe Tough
Wretched   Tragic

Xem thêm:

Câu ví dụ Từ đồng nghĩa Sad

Blue
For example: He’d been feeling blue all week.
 
Melancholy
For example: The music suited her melancholy mood.
 
Cheerless
For example: This is a cold, cheerless place.
 
Forlorn
For example: Privately, both of us nursed a forlorn hope.
 
Dejected
For example: She looked so dejected when she lost the game.
 
Woeful
For example: He has a woeful face.
 
Depressed
For example: She felt very depressed about the future.
 
Wretched
For example: I felt wretched about the way things had turned out.
 
Desperate
For example: The prisoners grew increasingly desperate.
 
Weepy
For example: She was feeling tired and weepy.
 
Discouraged
For example: Learners can feel very discouraged if an exercise is too difficult.
 
Upset
For example: This decision is likely to upset a lot of people.
 
Disgusted
For example: I am completely disgusted at you.
 
Unhappy
For example: I hate to see you unhappy.
 
Downcast
For example: She kept her eyes slightly downcast to avoid looking into their faces.
 
Tearful
For example: She made a tearful phone call to her family.
 
Frustrated
For example: His apathy just made her even more frustrated.
 
Sorrowful
For example: She always look at me with sorrowful eyes.
 
Gloomy
For example: We sat in gloomy silence.
 
Sombre
For example: Paul was in a sombre mood.
 
Hateful
For example: I tried to ignore her hateful words.
 
Mournful
For example: I couldn’t bear the mournful look on her face.
 
Heartbroken
For example: He was heartbroken when she left him.
 
Miserable
For example: We were cold, wet and thoroughly miserable.
 
Heavy
For example: It got very heavy when they shouted at me.

Các ví dụ thú vị hơn với từ  “sad”

“He wept when he heard the sad news.”
"Anh ấy đã khóc khi nghe tin buồn."
 
“When a close friend dies, we can’t help but feel sad.”
“Khi một người bạn thân qua đời, chúng tôi không khỏi đau buồn”.
 
“Never frown,even when you are sad,because you never kown who is falling in love with your smile.”
"Đừng bao giờ cau mày, ngay cả khi bạn đang buồn, bởi vì bạn không bao giờ biết được ai đang yêu nụ cười của bạn."
 
“I really don’t know whether to be happy or sad here today.”
"Tôi thực sự không biết nên vui hay buồn ở đây hôm nay."
 
“It’s sad to see her moping about the house like this. What’s the matter with her?”
“Thật buồn khi thấy cô ấy lau nhà như thế này. Cô ấy bị sao vậy? ”
 
” My grandmother was becoming more and more sad and frail as the years went by.”
"Bà tôi ngày càng trở nên buồn bã và yếu đuối hơn khi năm tháng trôi qua."
 
“It is sad to see a county confine its activities to undignified public bickering.”
“Thật đáng buồn khi thấy một quận chỉ giới hạn các hoạt động của mình trong những cuộc cãi vã công khai không đáng có”.
 
” A person quiet a person cry movie clips, the whole world is sad.”
"Một người im lặng một người khóc đoạn phim, cả thế giới đều buồn."
 
“I am not how free and easy, nor is it how sad, I’m just used to silence.”
"Tôi không tự do và dễ dàng, cũng không buồn, tôi chỉ quen với sự im lặng."
 
 
Chúc bạn thành công !