105 từ đồng nghĩa của từ Excited trong tiếng Anh

2023-11-07T04:11:40+00:00
Bạn xem thêm các bài viết hữu ích khác:

Ý nghĩa của Excited: Từ Excited là một tính từ. Excited có nghĩa là ai đó đang thể hiện sự khao khát lớn lao đối với một điều gì đó hoặc thể hiện sự thích thú tuyệt vời đối với điều gì đó hoặc ai đó.
 
Examples:
 
My daughter is excited because it is only a few short months until Christmas.
Con gái tôi rất háo hức vì chỉ còn vài tháng ngắn ngủi nữa là đến lễ Giáng sinh.
 
I was excited to finally pick up my new puppy and bring her home.
Tôi rất vui mừng vì cuối cùng đã đón được con chó con mới của mình và mang nó về nhà.
 
Since Theresa was told she was pregnant, she has been excited to share the news with her family.
Kể từ khi Theresa được thông báo rằng cô đang mang thai, cô đã rất vui mừng chia sẻ tin tức với gia đình.
 
105 từ đồng nghĩa của từ Excited trong tiếng Anh
 

Một danh sách khổng lồ gồm 105 từ khác nhau để sử dụng thay vì "Excited".

Absorbed Absorbed Edgy Frenzied
Animated Activated Effervescent Furious
Delighted Active Elated Glad
Eager Aflame Electrified Good
Electrified Aflutter Elevated Gung ho
Elevated Agitated Emotional Happy
Enlivened Agitates Energetic Heated
Enraptured Agog Energised Hectic
Enthusiastic Animated Energized High
Exhilarated Anxious Enlivened Horny
Fascinated Ardent Enraptured Hot
Interested Aroused Enthused Hysterical
Intoxicated Blissful Enthusiastic Impassioned
Moved Burning Exciting Impatient
On the edge of your seat/chair Chuffed Exhilarated Inflamed
Roused Content Exuberant Intense
Stimulated Delighted Fascinated Interested
Thrilled Delirious Fervent Intoxicated
Wired Discomposed Fervid Jazzed
Keyed up Distraught Feverish Jittery
Lively Disturbed Fiery Jumpy
Mad Eager Flushed Keen
Merry Ebullient Flustered Twitchy
Moved Ecstatic Frantic Unrestrained
Nervous Restless Frenetic Upset
On the edge of your seat/chair Roused Stimulated Uptight
Overjoyed Ruffled Stirred Vehement
Overwrought Spirited Tense Warm
Passionate Psyched Thrilled Wild
Perturbed Turbulent Thrilling Wired
Pleased Zealous Troubled Worked up

 

Xem thêm bài viết

Các ví dụ từ đồng nghĩa với Excited

He eyed the coming tide with an absorbed attention.
Ông đưa mắt nhìn thủy triều đến với  hấp thụ  sự chú ý.
 
I had rarely seen him so animated.
Tôi đã hiếm khi thấy anh ấy hoạt hình như vậy  .
 
I know Frank will be delighted to see you.
Tôi biết Frank sẽ  rất vui  khi gặp bạn.
 
Robert was eager to talk about life in the Army.
Robert  háo hức  nói về cuộc sống trong quân đội.
 
The audience was electrified by her performance.
Khán giả đã được một phen hú hồn trước màn trình diễn của cô.
 
He was elevated to the post of prime minister.
Ông được  nâng lên  chức thủ tướng.
 
The otherwise dreary book is enlivened by some very amusing illustrations.
Cuốn sách buồn tẻ khác được  làm sống động  bởi một số hình ảnh minh họa rất thú vị.
 
The audience was enraptured by her beautiful voice.
Khán giả  mê mẩn  giọng hát tuyệt vời của cô.
 
Tom was very enthusiastic about the place.
Tom rất  nhiệt tình  về nơi này.
 
We felt exhilarated by our walk along the beach.
Chúng tôi cảm thấy  phấn khích  khi đi bộ dọc theo bãi biển.
 
I’m fascinated by the trivia of everyday life.
Tôi  bị cuốn hút  bởi những câu chuyện vụn vặt của cuộc sống hàng ngày.
 
He’s very interested in nuclear physics.
Anh ấy rất  quan tâm đến  vật lý hạt nhân.
 
She was intoxicated with her success.
Cô  say sưa  với thành công của mình.
 
She was moved by his speech.
Cô  cảm động  trước bài phát biểu của anh.
 
The film’s ending had me on the edge of my seat.
Kết thúc của bộ phim khiến tôi phải ngồi trên ghế của mình .
 
Bill was stimulated by the challenge.
Bill bị  kích thích  bởi thử thách.
 
I was so thrilled to get a good report from him.
Tôi đã rất  vui mừng khi  nhận được một báo cáo tốt từ anh ấy.
 
Nearly one home in ten across the country is wired up to receive TV via cable.
Gần một trong mười gia đình trên khắp đất nước  có dây  để thu TV qua cáp.
 

Thân Ái !