110 từ đồng nghĩa với Better không tồi như bạn thấy

Bạn xem các video hội thoại tiếng anh theo chủ đề dưới đây:
>> 80+ từ vựng tiếng anh + ví dụ
>> Video hội thoại tiếng anh nói về sở thích của mình
>> Học tiếng anh qua chuyện song ngữ anh việt
Các bạn thấy hay, phù hợp với mình hãy cho mình 1 like, 1 đăng ký kênh các bạn nhé. 

Ý nghĩa của "Better":
 
Từ Better có thể được sử dụng như một động từ, danh từ, trạng từ hoặc tính từ.
Better - Khi được sử dụng như một động từ, từ tốt hơn có nghĩa là cải thiện điều gì đó.
Better - Khi được sử dụng như một danh từ, từ tốt hơn có nghĩa là một đối tượng có chất lượng cao hơn đối tượng khác hoặc địa vị xã hội của một đối tượng có chất lượng cao hơn.
Better - Khi được sử dụng như một trạng từ, từ tốt hơn có nghĩa là một cái gì đó hoặc ai đó hiệu quả hơn.
Better - Khi được sử dụng như một tính từ, từ tốt hơn có nghĩa là một cái gì đó được làm từ vật liệu có chất lượng cao hơn hoặc có nghĩa là ai đó cảm thấy ít ốm hơn.
 
Examples:
 
When I was having a rough day, my mother would always tell me that tomorrow would be better than today.
Khi tôi gặp phải một ngày khó khăn, mẹ tôi luôn nói với tôi rằng ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay.
 
A week ago I was sick as a dog, but today I feel so much better.
Một tuần trước, tôi bị ốm như một con chó, nhưng hôm nay tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
 
They say it is better to have loved and lost than to have never loved at all.
Người ta nói thà yêu còn hơn mất còn hơn là chưa từng yêu.

 

Từ đồng nghĩa thường được sử dụng thay cho Better

Improved Above Exceed Improvement
More attractively Advance Excel Improving
Healthier All right Extraordinary In a superior way
Extraordinary Alright Fine Increase
Surpassing Ameliorate Finer Increase efficiency
An improvement on something Amend Finest Increase the effectiveness
So much the better An improvement on something Further Increase the efficiency
Preferable Best Get better Increased
Inferior Better off Good Increasing
To a greater degree Bigger Great Inferior
More completely Biggest Greater Larger
In a superior way Boost Greater extent Largest
Improving Choice Greatest Leading
Stronger Cool Happen Major
More completely Correct Heal Make
More effective Cure Healthier Master
More effectively Dominant Hear Maximum
More efficient Easier Help Maybe
More so Eminent Higher Meliorate
Most Enhance Highest More
Much better Enhance the effectiveness Improve More appropriate
Nice Enhance the efficiency Improve efficiency More attractively
Nicer Enhanced Improve the effectiveness More comfortable
Nicest Preferred Improve the efficiency Stronger
Often Raise Improved Superior
Okay Rather Upgrade Supreme
Outdo Recover Uppermost Surpass
Outstrip Refine Very best Surpassing
Over Right Well To a greater degree
Predominant Senior   Top
Preferable So much the better   Transcend
Preferably Strengthen   Understanding

 

Bạn xem thêm một từ đồng nghĩa khác:

Các ví dụ về Từ đồng nghĩa Better

Improved
The building needs improved security and lighting.
Tòa nhà cần  được cải thiện  an ninh và ánh sáng.
 
More attractively
Their products are presented more attractively.
Sản phẩm của họ được trình bày  hấp dẫn hơn .
 
Healthier
Vegetable fats are healthier than animal fats.
Chất béo thực vật tốt  cho sức khỏe  hơn chất béo động vật.
 
Extraordinary
It’s extraordinary that he managed to sleep through the party.
Thật  phi thường  khi anh ấy có thể ngủ suốt bữa tiệc.
 
Surpassing
The actress possessed surpassing beauty.
Nữ diễn viên sở hữu  nhan sắc vượt trội  .
 
An improvement on something
Today’s weather is an improvement on yesterday’s.
Thời tiết hôm nay là  một cải thiện so với  ngày hôm qua.
 
So much the better
If they lose their way, so much the better for us.
Nếu họ lạc đường,  thì càng tốt  cho chúng tôi.
 
Preferable
For this dish, fresh herbs and garlic are preferable.
Đối với món ăn này, các loại rau thơm và tỏi tươi sẽ được  ưu tiên hơn cả .
 
Inferior
The cassettes were of inferior quality.
Các băng cassette có  chất lượng kém hơn  .
 
To a greater degree
Tanks, to a greater degree than APCs, embodied the strengths and weaknesses of armored vehicles.
Xe tăng,  ở một mức độ lớn  hơn APC, thể hiện điểm mạnh và điểm yếu của xe bọc giáp .
 
More completely
Second, descriptions help your readers take in your message more completely.
Thứ hai, mô tả giúp người đọc tiếp thu thông điệp của bạn một  cách trọn vẹn hơn.
 
In a superior way
You have little chance of consistently interpreting information in a superior way.
Bạn có rất ít cơ hội giải thích thông tin  một cách nhất quán theo cách tốt hơn .
 
Improving
The doctors say she is improving.
Các bác sĩ nói rằng cô ấy đang  tiến bộ .
 
Stronger
What doesn’t kill you makes you stronger.
Những gì không giết chết bạn làm cho bạn  mạnh mẽ hơn .
 
Bạn cần xem thêm chủ đề hay sau đây:
 
 
 
 
Chúc bạn thành công !