140 từ đồng nghĩa cho Rich và Examples

Bạn xem các video hội thoại tiếng anh theo chủ đề dưới đây:
>> 80+ từ vựng tiếng anh + ví dụ
>> Video hội thoại tiếng anh nói về sở thích của mình
>> Học tiếng anh qua chuyện song ngữ anh việt
Các bạn thấy hay, phù hợp với mình hãy cho mình 1 like, 1 đăng ký kênh các bạn nhé. 

Định nghĩa Rich và ví dụ

Ý nghĩa của Rich: Nó mô tả quyền sở hữu tài sản cao hơn. Nó cũng có thể đề cập đến thứ gì đó có chất lượng cao hoặc đắt để mua.
 
Examples:
 
“Everybody wants to be rich but not everybody knows how to do it and that is the source of pain in the world today”
“Ai cũng muốn trở nên giàu có nhưng không phải ai cũng biết cách làm điều đó và đó là nguồn gốc của nỗi đau trên thế giới ngày nay”
 
“This chocolate cake was rich, it had multiple layers of dark chocolate and crushed hazelnuts.”
"Chiếc bánh sô cô la này rất phong phú, nó có nhiều lớp sô cô la đen và hạt phỉ nghiền nhỏ ."
 
“A nice wife and a back door will soon make a rich man poor.”
"Một người vợ tốt và một nhà cửa sau sẽ sớm làm cho một người giàu nghèo ."
 
Định nghĩa Rich và ví dụ

Từ đồng nghĩa phổ biến của "Rich".

Wealthy Abounding Delightful
Prosperous Absurd Droll
Affluent Abundant Dulcet
Well-off/better off (informal) Affluent Easy
Well-heeled Ambrosial Elaborate
Fat cat Ample Elegant
Flush Amusing Eloquent
Loaded (Slang) Baroque Empire
Well-to-do Bounteous Entertaining
Opulent Bright Expensive
Deep-pocketed Brilliant Exquisite
In the money Colorful Extensive
Well-fixed Comfortable Extravagant
Moneyed Comical Exuberant
Fine Copious Fancy
Flamboyant Costly Fat
Florid Creamy Fatty
Flourishing Deep Fecund
Flush Delicious Fertile
Fortunate High-priced Filthy rich
Fruitful Hilarious Luxurious
Full Humorous Magnificent
Full-bodied In clover Mellifluous
Funny In the money Mellow
Gay Intense Moneyed
Generous Invaluable Mouth-watering
Glowing Juicy Nice
Good Laughable Oily
Grand Lavish Opulent
Greasy Liberal Ornate
Heavy Loaded Overflowing
High Ludicrous Palatial
Posh Luscious Piquant
Powerful Lush Plenteous
Precious Luxuriant Plentiful
Pregnant Resonant Plush
Priceless Resplendent Substantial
Privileged Richer Successful
Productive Richest Succulent
Profitable Ridiculous Sumptuous
Profuse Ritzy Superb
Prolific Robust Swank
Propertied Rolling in it Sweet
Prosperous Savory Tasty
Pungent Showy Teeming
Racy Significant Thriving
Replete Soft Valuable
Well off Sonorous Vibrant
Well-fixed Spicy Vivid
Well-heeled Splendid Wealthier
Well-off Stinking rich Wealthiest
Well-to-do Strong Wealthy
Yummy    

Xem thêm:

Các ví dụ về Từ đồng nghĩa Rich

Wealthy
For example: He grew up in a wealthy family.
 
Moneyed
For example: I do not know he is the most moneyed all over the world.
 
Prosperous
For example: New York is a prosperous city.
 
Well-fixed
For example: She was born in a well-fixed family.
 
Affluent
For example: He is an affluent man.
 
In the money
For example: If we win this competition we’ll be in the money.
 
Well-off/better off (informal)
For example: They are much better off than us.
 
Deep-pocketed
For example: Facebook has begun to attract deep-pocketed advertisers.
 
Well-heeled
For example: His family was very well-heeled.
 
Opulent
For example: Most of the cash went on supporting his opulent lifestyle.
 
Fat cat
For example: His father is a fat cat business person.
 
Well-to-do
For example: They’re very well-to-do.
 
Flush
For example: He is always flush with money.
 
Loaded (Slang)
For example: John dresses like a street person. You’d never know he’s loaded.

Các ví dụ thú vị hơn với từ “rich”

“May you always have everything you wish for a rich life together.”
“Chúc các bạn luôn có mọi thứ mình mong ước để cùng nhau có một cuộc sống giàu sang.”
 
“Robin Hood had no scruples about robbing the rich to give to the poor.”
"Robin Hood không ngại cướp của người giàu để chia cho người nghèo."
 
“Being rich doesn’t actually increase your happiness quotient.”
“Giàu có không thực sự làm tăng chỉ số hạnh phúc của bạn.”
 
“The scene is so rich in symbolism that any explanation risks spoiling the effect.”
“Cảnh tượng giàu tính biểu tượng đến nỗi bất kỳ lời giải thích nào cũng có nguy cơ làm hỏng hiệu ứng.”
 
“The baby had a hard time digesting such rich food.”
“Em bé đã rất khó tiêu hóa thức ăn phong phú như vậy.”
 
“They aim to redistribute income from the rich to the poor.”
“Họ nhằm mục đích phân phối lại thu nhập từ người giàu sang người nghèo”.
 
“The plan provided for the rich to assist the poor.”
"Kế hoạch được cung cấp cho người giàu để hỗ trợ người nghèo."
 
“He was prone to indigestion after rich restaurant meals.”
"Anh ấy dễ bị khó tiêu sau những bữa ăn nhà hàng phong phú."
 
“Don’t indulge in rich sauces, fried food and thick pastry as these are high in fat.”
“Đừng thưởng thức các loại nước sốt đậm đà, đồ chiên và bánh ngọt dày vì chúng có nhiều chất béo”.
 
” My desire to be rich was an insane, unwholesome, oppressive desire.”
"Mong muốn giàu có của tôi là một mong muốn điên rồ, bất thiện và áp bức."
 
Xem thêm bài hay sau đây:
 
 
Chúc bạn thành công !