140 Từ đồng nghĩa của Laugh rất vui phải không?

Bạn xem các video hội thoại tiếng anh theo chủ đề dưới đây:
>> 80+ từ vựng tiếng anh + ví dụ
>> Video hội thoại tiếng anh nói về sở thích của mình
>> Học tiếng anh qua chuyện song ngữ anh việt
Các bạn thấy hay, phù hợp với mình hãy cho mình 1 like, 1 đăng ký kênh các bạn nhé. 

Ý nghĩa của Laugh: Một biểu hiện không tự chủ, hoặc đôi khi tự nguyện, được phân loại bằng sự bùng phát của luồng khí thoát ra từ phổi và qua miệng liên tiếp nhanh chóng dẫn đến chuyển động cơ thể và âm thanh nghe được. Nó thường đi kèm với sự hài hước và vui vẻ, và đôi khi là sự lo lắng.

Examples:
 
“The way the monkey threw the banana at the zookeeper made me laugh.”
"Cách con khỉ ném quả chuối vào người trông coi vườn thú khiến tôi bật cười."
 
“It is advised that a person should laugh at least once a day to remain in good spirits.”
"Người ta khuyên rằng một người nên cười ít nhất một lần một ngày để giữ tinh thần tốt."
 
“I love it when someone’s laugh is funnier than the joke.”
"Tôi thích nó khi tiếng cười của ai đó hài hước hơn trò đùa."
 

Từ đồng nghĩa phổ biến của "Laugh". 

Giggle Banter Crow
Chuckle Be amused Dance
Roar Be sarcastic about Decry
Snicker Beam Delight in
Guffaw Belittle Demolish
Titter Bray Depart
Grin Break up Deride
Cackle Bulldoze Destroy
Chortle Burst Die laughing
Crack up Burst out Diminish
Split one’s sides Cackle Disappear
Giggle Caricature Disdain
Expressing amusement Chaff Disparage
Fall down laughing Chortle Divert
Flip Chuckle Double up
Flout Convulse Embarrass
Fracture Convulsed Entertain
Fractured Crack Expire
Fracturing Crack up Express joy
Frolic Crease up Express mirth
Fun Gurgle Kid
Gag Ha-ha Kid around
Gambol Have hysterics Kill yourself laughing
Gibe Haze Lampoon
Giggle Heehaw Laugh at
Gleam Hoot Laugh inwardly
Go into hysterics Horse around Laugh one’s head off
Goof on Howl Laugh to yourself
Grin Jape Laugh your head off
Guffaw Jeer at Look happy
Guffawing Jest Make a laughing-stock
Make merry Jibe at Make a monkey of
Mess around Jive Make a scene
Mimic Joke Make fun
Mock Jolly Make fun of
Obliterate Josh Make jokes about
Parody Radiate Roll in the aisles
Pass Rag Satirize
Perish Rag on Scoff
Play Rally Scoff at
Play the clown Raze Scorn
Play tricks Razz Scout
Poke fun Revel Scrape
Poke fun at Rib Scratch
Prank Ridicule Scream
Pull someone’s chain Roar Scream with laughter
Pull someone’s leg Roar with laughter Send up
Shine Roast Shake
Shriek Rock Shave
Sling off at Smile broadly Spoof
Smile Split one’s sides Take the mickey out of

Xem thêm:

Từ đồng nghĩa với LAUGH và ví dụ

Giggled
Meaning: To laugh with repeated short catches of breath, sometimes in a childlike way
For example: The girls giggled at the joke.
 
Split one’s sides
Meaning: Be convulsed with laughter
For example: Your jokes are perfect for your speech tonight. You’ll have them splitting their sides!
 
Chuckle
Meaning: To laugh inwardly or quietly
For example: She chuckled at the memory.
 
Crack up
Meaning: To laugh a lot at something, almost uncontrollably
For example: He walked in and everyone just cracked up.
 
Roar
Meaning: A loud, deep sound uttered by a person or crowd, generally as an expression of pain, anger, or approval.
For example: He looked so funny, we all roared.
 
Chortle
Meaning: To laugh loudly with pleasure or because you are amused
For example: When I told them what happened to me, they all chortled.
 
Snicker
Meaning: To partially suppress a laugh, as if to hide one’s amusement and happiness
For example: Although his friends snickered, they were still impressed.
 
Cackle
Meaning: To laugh in a loud unpleasant way
For example: The old woman gave a cackle of laughter.
 
Guffaw
Meaning: A loud and hearty laugh
For example: She let out a loud guffaw.
 
Grin
Meaning: To laugh loudly with pleasure or because you are amused
For example: They grinned with delight when they heard our news
 
Titter
Meaning: To shriek with laughter
For example: The students all titter when the instructor talked about love.

Các ví dụ thú vị hơn với từ “laugh”

“With wry humour, they laugh at their misfortunes.”
"Với sự hài hước dí dỏm, họ cười nhạo những bất hạnh của mình."
 
” Laugh often, long and loud. Laugh until you gasp for breath.”
”Cười thường xuyên, dài và to. Cười cho đến khi bạn thở hổn hển."
 
“Laugh, make, quarrel, cry, now I need is indifferent.”
"Cười, làm cho, cãi nhau, khóc, bây giờ tôi cần là thờ ơ."
 
“A woman appreciates a man who can make her laugh.”
"Một người phụ nữ đánh giá cao một người đàn ông có thể làm cho cô ấy cười."
 
“When I was a lad his age I would laugh at the strangest things.”
"Khi tôi còn là một cậu bé ở độ tuổi của anh ấy, tôi sẽ cười vì những điều kỳ lạ nhất."
 
“The boy made the baby laugh by making a face at him.”
"Cậu bé đã làm cho đứa bé cười bằng cách làm mặt anh ta."
 
“Life is tough, and if you have the ability to laugh at it you have the ability to enjoy it.”
"Cuộc sống thật khó khăn, và nếu bạn có khả năng cười với nó, bạn có khả năng tận hưởng nó."
 
“He would laugh her out of her gloominess.”
"Anh ấy sẽ cười cô ấy vì sự ảm đạm của cô ấy."
 
“He made the other boys laugh by mocking the way the teacher spoke.”
“Anh ấy đã khiến những cậu bé khác cười bằng cách chế nhạo cách nói của giáo viên.”
 
“You have to learn to laugh instead of getting uptight about things.”
"Bạn phải học cách cười thay vì căng thẳng về mọi thứ."
 
 
Chúc bạn thành công !