35 từ đồng nghĩa với Friend bằng tiếng Anh

Bạn xem các video hội thoại tiếng anh theo chủ đề dưới đây:
>> 80+ từ vựng tiếng anh + ví dụ
>> Video hội thoại tiếng anh nói về sở thích của mình
>> Học tiếng anh qua chuyện song ngữ anh việt
Các bạn thấy hay, phù hợp với mình hãy cho mình 1 like, 1 đăng ký kênh các bạn nhé. 

Định nghĩa Friend và Ví dụ

Ý nghĩa của Friend: Mối quan hệ quen biết được xây dựng theo thời gian giữa hai hoặc nhiều người. Chúng đóng vai trò là bạn đồng hành của nhau. Nó không chỉ là một người quen và biểu thị tình bạn thân thiết .
 
Examples:
“My friend will take us to dinner. Don’t worry, you’ll like him.”
“Bạn tôi sẽ đưa chúng tôi đi ăn tối. Đừng lo lắng, bạn sẽ thích anh ấy ”.
 
“She’s a really great friend to have. Just the other day, I was feeling down, and she went out of the way to make me feel better.”
“Cô ấy là một người bạn thực sự tuyệt vời. Chỉ mới ngày hôm trước, tôi cảm thấy chán nản, và cô ấy đã ra ngoài để khiến tôi cảm thấy tốt hơn ”.
 
“He that will not allow his friend to share the prize must not expect him to share the danger.”
“Anh ta không cho phép bạn mình chia giải thưởng thì không được mong anh ta chia sẻ nguy hiểm.”
 
Định nghĩa Friend và Ví dụ

Từ đồng nghĩa phổ biến cho từ "Friend".

Buddy Companion Acquaintance
Chum Partner Ally
Mate (British) Roommate Amigo
Pal Associate Associate
BFF (best friends forever) Playmate Backer
Bestie Schoolmate Bestie
Acquaintance Soul mate Bff (best friends forever)
Comrade Close friend Bro
Confidant Companion Brother from another mother
Crony Compeer Bud
Ally Comrade Buddy
Classmate Confidant Chum
Pal Crony Classmate
Pally Fellow Sidekick
Partner Flatmate Sister
Playmate Friends Sister from another mister
Roommate Homie Soul mate
Schoolmate Mate (British) Teammate
Second self   Workmate

Xem thêm:

Ví dụ về Từ đồng nghĩa với Friend

Ally
For example: His sister was his ally against their grandparents.
 
Buddy
For example: We were good buddies.
 
Soul mate
For example: After dating a couple of guys, Amy met her soul mate, Tom, last year.
 
Chum
For example: Freddie is an old school chum of mine.
 
Schoolmate
For example: She ran against an old schoolmate in the park last week.
 
Mate (British)
For example: He is an old mate of mine.
 
Pal
For example: If I were you, pal, I’d stay away from her!
 
Playmate
For example: He was my playmate in childhood.
 
BFF (best friends forever)
For example: Happy new year, my BFF!
 
Associate
For example: He was known to be one of the convicted man’s associates.
 
Bestie
For example: It was fun hanging out with my bestie.
 
Roommate
For example: Jean was my roommate during our first year at university.
 
Acquaintance
For example: He was greeted as an old acquaintance.
 
Partner
For example: Discuss your worries with your partner.
 
Comrade
For example: We must fight for our rights, comrades!
 
Companion
For example: Two is company, but three’s a crowd.
 
Confidant
For example: There were times when a semi-stranger was a better confidant than a close friend.
 
Classmate
For example: Are you curious to know where your former classmates are now?
 
Crony
For example: He was playing cards with his cronies.
 
Xem thêm bài viết hay:
 
Chúc bạn thành công !