55 từ đồng nghĩa cho A lot trong tiếng anh

2023-11-10T05:11:49+00:00
Bạn xem thêm các bài viết hữu ích khác:
Công Ty Cổ Phần Giấy Sài Gòn
Công Ty Cổ Phần Giấy Hải Tiến
Công Ty Cổ Phần Giấy Vạn Điểm

Ý nghĩa của A lot: Từ "a lot" là một đại từ. Từ có nghĩa là một số lượng lớn hoặc số lượng của một số đối tượng hoặc người.

Examples:
 
I wish I had kept a lot of the toys I had as a child because they would be worth money.
Tôi ước tôi đã giữ thật nhiều đồ chơi mà tôi có khi còn nhỏ vì chúng sẽ đáng giá tiền.
 
I have a lot of work to do today and I am running out of time to do it.
Hôm nay tôi có rất nhiều việc phải làm và tôi sắp hết thời gian để làm.
 
I have a lot of love in my life between my family and friends.
Tôi có rất nhiều tình yêu trong cuộc sống của tôi giữa gia đình và bạn bè của tôi.
 
55 từ đồng nghĩa cho A lot trong tiếng anh

 

Từ đồng nghĩa thường được sử dụng cho " A lot". 

 

A good deal Millions A good deal Enormous amount
A great deal Myriad A great deal Excessive amount
A large number/amount Numerous A great extent Far
Ample Plenty A large number Frequently
Heaps Scads A stack Great quantity of
A bunch Slew A lot of Greatly
Endless amount Surplus Almost always High price
Enormous amount Thousands Alot Hugely
Excessive amount Tons Alotta Heaps
Infinite Trillions Appreciably Immensely
Loads A stack At every turn Innumerable
Many Much Bare Large amount
Tons (of) Multitude of By a considerable amount Largely
Much Multitudinous Considerably Lots of
Substantially Myriad of Enormously Many
Supremely Myriads Exceedingly Mightily
That much Numerous Extremely Most
To a great degree Plenty Endless amount Most of the time
To a great extent So bad Very many Various
Tons of So much Very much Vastly
Unreasonable price Varied Very often Very

 

Xem thêm:

Từ đồng nghĩa “A lot” với Câu ví dụ

It must cost a good deal to live here.
Phải chi phí  rất lớn  để sống ở đây.
 
The tool matters a great deal to him.
Công cụ rất quan trọng  đối  với anh ta.
 
There were a large number of candidates for the job.
Có  một số lượng lớn các  ứng viên cho công việc.
 
There was ample time to get to the airport.
Có  nhiều  thời gian để đến sân bay.
 
There’s heaps of time before the plane leaves.
Có  đống  thời gian trước khi những chiếc lá bay.
 
The area has an abundance of wildlife.
Khu vực này có  rất nhiều  loài động vật hoang dã.
 
She sent him a bunch of red roses.
Cô ấy đã gửi cho anh ấy  một bó  hoa hồng đỏ.
 
Students are discovering the endless amount of information in cyberspace..
Học sinh đang khám phá  lượng  thông tin vô tận trong không gian mạng. .
 
The project involved an enormous amount of paperwork.
Dự án liên quan đến một  lượng lớn  các thủ tục giấy tờ.
 
An excessive amount of groundwater is the major cause of land subsidence.
Lượng  nước ngầm quá nhiều là nguyên nhân chính gây ra sụt lún đất .
 
There was an infinite variety of drinks to choose from.
Có  vô  số loại đồ uống để bạn lựa chọn.
 
He often loads a lot of work onto his staff.
Anh ấy thường  dồn  rất nhiều việc cho nhân viên của mình.
 
She bought many good books.
Cô ấy mua nhiều sách hay.
 
I’ve got tons of work to do.
Tôi có rất nhiều việc phải làm.
 
There is much to be said on both sides.
Có  nhiều điều  để nói ở cả hai phía.
 
Dinosaurs have been extinct for millions of years.
Khủng long đã tuyệt chủng  hàng triệu  năm.
 
They face a myriad of problems bringing up children.
Họ phải đối mặt với  vô số  vấn đề trong việc nuôi dạy con cái.
 
There are numerous people in the square.
Có  rất nhiều  người trong quảng trường.
 
Try to eat plenty of fresh fruit.
Cố gắng ăn  nhiều trái cây tươi.
 
Scads of people are in the hall.
Nhiều  người đang ở trong hội trường.
 
Tom’s got a float and a slew of balloons!
Tom's có một chiếc phao và một loạt bóng bay!
 
Surplus resources alone do not guarantee growth.
Tài nguyên thặng dư không đảm bảo tăng trưởng.
 
The war has left thousands of children as orphans.
Chiến tranh đã khiến  hàng nghìn  trẻ em mồ côi.
 
The brain has trillions of cells.
Bộ não có hàng  nghìn tỷ  tế bào.
 
A stack of files awaited me on my desk.
Một chồng  hồ sơ đang đợi tôi trên bàn làm việc.
 
Các chủ đề hot hiện nay:
 
Chúc bạn thành công !