80 từ đồng nghĩa cho Sometimes

Bạn xem các video hội thoại tiếng anh theo chủ đề dưới đây:
>> 80+ từ vựng tiếng anh + ví dụ
>> Video hội thoại tiếng anh nói về sở thích của mình
>> Học tiếng anh qua chuyện song ngữ anh việt
Các bạn thấy hay, phù hợp với mình hãy cho mình 1 like, 1 đăng ký kênh các bạn nhé. 

Định nghĩa Sometimes và Ví dụ

Ý nghĩa của Sometimes: Một điều gì đó không xảy ra liên tục mà thay vào đó là ít thường xuyên hơn. Nó có thể được sử dụng để biểu thị tần suất giảm hoặc các lần xuất hiện ngẫu nhiên.
 
Examples
 
“It would be acceptable to eat out sometimes without going over the budget.”
"Đôi khi có thể chấp nhận đi ăn ngoài mà không vượt quá ngân sách."
 
“Sometimes I think that the idea to drive instead of taking a flight is a good idea.”
“Đôi khi tôi nghĩ rằng ý tưởng lái xe thay vì đi máy bay là một ý kiến ​​hay.”
 
“Sometimes, the perfect person for you is the one you least expect.”
“Đôi khi, người hoàn hảo với bạn lại là người bạn ít mong đợi nhất.”
 
Định nghĩa Sometimes và Ví dụ

Từ đồng nghĩa thường được sử dụng cho “Sometimes”. 

Occasionally/ On occasion Accidentally Ever and again
At times Alternately Every now and then
From time to time Altogether Every so often
Now and then Anon Former
Every so often At times Formerly
Off and on Barely Fortuitously
Once in a while Before Frequently
Newly Betimes From time to time
Normally Casually Generally
Now Coincidentally Good
Now and again Commonly Halfway
Now and then Consistently Historically
Occasionally Double In the meantime
Off and on Earlier Infrequently
Oft Early Intermittently
Often Even Irregularly
Oftentimes Eventually Later
Oft-times Ever Mainly
On and off Periodically Manifold
On occasion Prematurely Meanwhile
Once Previously Speedily
Once in a while Rarely Sporadically
Once in awhile Recurrently Then
Part Regularly Twice
Partially Repeatedly Typically
Partly Seasonably Uncommonly
Partway Seldom Usually
Soon Shortly Well
Widely Someday When
  Sometime While

Xem thêm:

Từ đồng nghĩa với Sometimes và Ví dụ

Occasionally/ On occasion
For example: We occasionally meet for a drink after work.
 
Once in a while
For example: Everybody makes a mistake once in a while.
 
At times
For example: The rain will become heavy at times in the afternoon.
 
Off and on
For example: It rained off and on all day.
 
From time to time
For example: She has to work on weekends from time to time.
 
Every so often
For example: Every so often I heard a strange noise outside.
 
Now and then
For example: Every now and then she checked to see if he was still asleep.

Các ví dụ thú vị hơn với từ  “sometimes”

“Sometimes the best way to get someone’s attention is to stop giving them yours.”
“Đôi khi, cách tốt nhất để thu hút sự chú ý của ai đó là ngừng dành cho họ sự chú ý của bạn.”
 
“My job can be very frustrating sometimes.”
"Công việc của tôi đôi khi có thể rất bực bội."
 
“Sometimes silence is not happy, just want to put the heart headroom.”
“Đôi khi im lặng cũng không vui, chỉ muốn cho trái tim được rộng rãi.”
 
” Sometimes words cannot express the burden of our heart.”
"Đôi khi lời nói không thể diễn tả hết gánh nặng của trái tim chúng ta."
 
“Sometimes, all we need is a hand to hold and a heart that understands.”
“Đôi khi, tất cả những gì chúng ta cần là một bàn tay để nắm giữ và một trái tim thấu hiểu”.
 
“Sometimes our hearts just need time to accept what our heads already know.”
"Đôi khi trái tim của chúng ta chỉ cần thời gian để chấp nhận những gì đầu của chúng ta đã biết."
 
“Smiling doesn’t always mean you’re happy. Sometimes, it simply means that you are a strong person.”
“Mỉm cười không phải lúc nào cũng có nghĩa là bạn hạnh phúc. Đôi khi, nó chỉ đơn giản có nghĩa rằng bạn là một người mạnh mẽ ”.
 
“Tom admits that playing video games sometimes distracts him from his homework.”
“Tom thừa nhận rằng việc chơi trò chơi điện tử đôi khi khiến anh ấy mất tập trung vào bài tập về nhà.”
 
“Grandma said that people died is auditory sometimes feel to the imperial power, when if you hear his beloved people cry, then he will go back, a look back on the deal days.”
“Bà nội nói rằng người ta chết là thính giác của đôi khi đối với quyền lực của hoàng gia , khi bạn nghe thấy những người yêu quý của mình khóc, sau đó ông sẽ quay trở lại, nhìn lại những ngày thỏa thuận.”
 
 
Chúc bạn thành công !