90 từ đồng nghĩa của Tall trong tiếng Anh

Bạn xem các video hội thoại tiếng anh theo chủ đề dưới đây:
>> 80+ từ vựng tiếng anh + ví dụ
>> Video hội thoại tiếng anh nói về sở thích của mình
>> Học tiếng anh qua chuyện song ngữ anh việt
Các bạn thấy hay, phù hợp với mình hãy cho mình 1 like, 1 đăng ký kênh các bạn nhé. 

Ý nghĩa của Tall: Từ Tall là một tính từ. Từ này được sử dụng để mô tả một người nào đó hoặc một cái gì đó vượt quá những gì được coi là chiều cao trung bình.

Examples:
 
Abraham Lincoln was tall, but the hat he wore all the time made him look even taller.
Abraham Lincoln đã cao, nhưng chiếc mũ mà ông luôn đội khiến ông trông càng cao hơn.
 
We climbed to the top of the tall building and looked down on the city below.
Chúng tôi leo lên đỉnh của tòa nhà cao và nhìn xuống thành phố bên dưới.
 
When I was little, I wanted to be as tall as my dad so I could tower over everyone.
Khi còn nhỏ, tôi muốn cao bằng bố để có thể vượt qua mọi người.
 
90 từ đồng nghĩa của Tall trong tiếng Anh

Từ đồng nghĩa phổ biến của "Tall". 

High Absurd Extended Higher
Leggy Altitudinous Extensive Highest
Towering Alto Extravagant Highly
Lanky Big Gangling High-ranking
Rangy Bigger Gangly High-reaching
Lofty Colossal Giant High-rise
Altitudinous Considerable Gigantic High-up
Elevated Continued Grand Huge
Large Demanding Grandiloquent Implausible
Larger Difficult Great Important
Large-scale Elevated Greater Impossible
Large-sized Eminent Hard Improbable
Length Exaggerated High Incredible
Lengthy Exalted High rise Lang
Lofty Much Size Lank
Long Outlandish Sky-high Lanky
Long-legged Overblown Skyscraping Tallish
Long-standing Overlong Soaring Towering
Long-term Prolonged Statuesque Unbelievable
Loud Protracted Steep Unbowed
Magniloquent Raised Strapping Unlikely
Major Rangy Strong Uplifted
Marvelous Rhetorical Substantial Upper
Significant Senior Superior Upright
Sizable Serious Taller Wide

Xem thêm: 

Từ đồng nghĩa “Tall” với các câu ví dụ

My kite flies high in the sky.

 

Con diều của tôi bay  cao  trên bầu trời.
 
She was a tall leggy blonde.
Cô ấy là một  cô gái tóc vàng cao  chân dài .
 
The city is beset with towering mountains.
Thành phố được bao quanh bởi  những  ngọn núi cao chót vót .
 
I was your typical lanky teenager.
Tôi là một  thiếu niên cao lêu nghêu điển hình của bạn  .
 
Tom is a tall rangy boy with dark hair.
Tom là một cao rangy cậu bé với mái tóc đen.
 
The lofty walls of the castle seemed impregnable.
Những   bức tường cao ngất của lâu đài dường như bất khả xâm phạm .
 
Most of the mountains are not altitudinous, but a few are very tall.
Hầu hết các ngọn núi không phải là núi cao , nhưng một số rất cao.
 
The platform was elevated to a height of five feet.
Nền tảng đã được  nâng lên  độ cao năm bộ.

Chúc bạn thành công !