Cách sử dụng Nowhere, Somewhere, Everywhere, Anywhere

2023-11-10T05:11:07+00:00
Bạn xem thêm các bài viết hữu ích khác:
Công Ty TNHH Giấy Minh Cường Phát
Công ty TNHH Thương mại Công nghiệp Giấy Vĩnh Thịnh
​Lý do chính của việc sử dụng động cơ DC không chổi than là gì?

Mỗi từ này bao gồm hai phần:
 
1. Tiền tố ( no , some , every và any )
 
2.Từ where, trong ngữ cảnh này có nghĩa là “nơi”
 
Bằng cách phá vỡ nó, ý nghĩa trở nên rõ ràng. Chẳng hạn, nowhere trở thành “không có chỗ”. Somewhere có nghĩa là một nơi nào đó. Everywhere có nghĩa là “mọi nơi”. Và bất cứ nơi nào có nghĩa là bất kỳ nơi nào.
 
Dưới đây là những điều khác mà bạn nên biết về những từ này, bao gồm các mẹo đánh vần, ví dụ về cách sử dụng chúng đúng cách, các lỗi phổ biến và cách tránh chúng.
 
Cách sử dụng Nowhere, Somewhere, Everywhere, Anywhere

Cách đánh vần nowhere, somewhere, everywhere, and anywhere

Dưới đây là cách viết đúng của những từ này:
 
 
- Somewhere
 
- Everywhere
 
- Anywhere
 
Điều quan trọng cần nhớ là mỗi trong số này là một từ hoàn chỉnh. Điều đó có nghĩa là bạn không cần (và không nên) thêm dấu cách ở giữa— no where , some where , every where và any where bị viết sai chính tả và không có nghĩa về mặt ngữ pháp.

Cách sử dụng từng từ 

Vì những từ này có điểm giống nhau về cách viết nên rất dễ nhầm lẫn nếu không cẩn thận. 
 
Để giúp bạn làm điều đó, hãy xem xét các định nghĩa của từng từ và các phần của bài phát biểu:
 
+ Nowhere ( trạng từ , danh từ ): không ở, hoặc đến, bất kỳ nơi nào; không ở đâu cả. Hoặc: không có chỗ, hoặc một chỗ không tồn tại.

Somewhere (trạng từ, danh từ): ở, hoặc đến, một nơi nào đó. Ở đây, địa điểm được nói đến là cụ thể nhưng không xác định, tức là một số địa điểm không xác định.

+ Everywhere (trạng từ, danh từ ): in, or to, every place or part. Điều này bao gồm tất cả các địa điểm.
 
+ Anywhere (trạng từ, danh từ): in, or to, any place. Địa điểm không cụ thể. 
 
Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng từng từ và lý do tại sao chúng hoạt động, cộng với cách sử dụng sai các từ này:
 
He turned a corner, but there was nowhere left to run.
 
He turned a corner, but there was everywhere left to run.

Vì sao “nowhere” đúng: Ở đây, chủ ngữ của câu đã được dồn vào một góc. Vì vậy, không có nơi nào mà anh ấy có thể đi.

I know my pen is somewhere in my backpack.
 
I know my pen is everywhere in my backpack.
 
Tại sao “somewhere” là đúng: Cái bút là “ở một nơi nào đó” trong túi. Nó không thể được định vị “mọi nơi” trong túi vì nó là một đối tượng đơn lẻ.
 
The basket broke, and the oranges went everywhere.
 
The basket broke, and the oranges went anywhere.
 
Tại sao “everywhere” là đúng: Khi chiếc túi bị vỡ, những quả cam văng ra mọi hướng. Vì vậy, họ đi “every place” hoặc “in all places”.
 
You can sit anywhere you choose.
 
You can sit nowhere you choose.
 
Tại sao “anywhere” là đúng: Chủ ngữ của câu (“you”) có thể ngồi “any place” mà họ chọn. Tuy nhiên, họ không thể ngồi ở một nơi không tồn tại. Vì vậy, "nowhere" không có ý nghĩa ở đây.
 

Các ví dụ về: Nowhere, somewhere, everywhere, and anywhere

Nowhere examples
 
1 There’s nowhere I’d rather be than at home with my dog.
 
2 The trail was nowhere in sight.
 
3 That town is in the middle of nowhere.

Lưu ý: Cụm từ “middle of nowhere” ám chỉ sự xa xôi hoặc khoảng cách vật lý với dân số. Ví dụ, một cabin cách thị trấn tiếp theo 50 dặm có thể được coi là lạc lõng, trong khi một ngôi nhà ở một thành phố lớn thì không.

Somewhere examples
 
1 I know my phone is somewhere in my apartment.
 
2 Somewhere over the rainbow . . . 
 
3 We’ve met somewhere before, haven’t we?
 
Everywhere examples
 
1 The festival draws people from everywhere.
 
2 There were dandelions everywhere I looked.
 
3 Everywhere I go, I always seem to run into friendly people.
 
Anywhere examples
 
1 They could be anywhere by now.
 
2 I don’t have anywhere to put that.
 
3 She could go anywhere she wanted.
 
Câu hỏi thường gặp Nowhere, somewhere, everywhere, and anywhere:

Cách viết đúng của nowhere, somewhere, everywhere, and anywhere? 

Điều quan trọng cần nhớ là những từ này được tạo thành từ tiền tố (như “no” or “some”) và từ “where”. Hãy nhớ rằng: Không có khoảng trống giữa các phần đó—đó là một từ.

Ý nghĩa của nowhere, somewhere, everywhere, and anywhere? 

Cuối cùng, mỗi từ này đề cập đến một địa điểm, có thể được biết hoặc không được biết hoặc cụ thể. Cách đơn giản nhất để hiểu ý nghĩa của từng từ này là lấy tiền tố và thêm từ “place”. Ví dụ, hư không trở thành “no place.” Và mọi nơi trở thành “every place.”. Khi sử dụng từ này làm trạng từ, hãy thêm từ “in” vào trước. Ví dụ, một nơi nào đó sẽ là "in some place."

Khi nào bạn nên sử dụng nowhere, somewhere, everywhere, and anywhere ? 

Nói chung, bạn nên sử dụng những từ này khi đề cập đến một địa điểm. Tuy nhiên, những từ này không thể thay thế cho nhau. Ví dụ, bạn nên sử dụng nowhere khi chủ ngữ của câu không ở bất kỳ nơi nào. Bạn nên sử dụng somewhere khi nơi mà bạn đang đề cập đến là không xác định. Everywhere được sử dụng tốt nhất khi chủ đề ở mọi nơi. Và anywhere được sử dụng khi nó có thể là bất kỳ nơi nào.