Danh từ

Danh từ trong tiếng anh là gì
Danh từ trong tiếng anh là gì ? Danh từ (Noun) là một phần quan trọng của lời nói trong tiếng Anh và Rất khó để nói nhiều mà không sử dụng một danh từ
22/09/2021 19:53:48
Danh từ đếm được và danh từ không đếm được
Danh từ đếm được và danh từ không đếm được Điều quan trọng là phải phân biệt giữa danh từ đếm được và không đếm được trong tiếng Anh vì cách sử dụng của chúng khác nhau liên quan đến cả xác định và động từ.
31/05/2021 22:16:17
Danh từ số ít và số nhiều
Hầu hết các danh từ số ít tạo thành số nhiều bằng cách thêm -s . Một số danh từ có dạng số nhiều cố định và mang động từ số nhiều.
31/05/2021 22:00:41
Hotline: 0972868960
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.