Khi nào bạn sử dụng That vs. Which

Bạn xem các video hội thoại tiếng anh theo chủ đề dưới đây:
>> 80+ từ vựng tiếng anh + ví dụ
>> Video hội thoại tiếng anh nói về sở thích của mình
>> Học tiếng anh qua chuyện song ngữ anh việt
Các bạn thấy hay, phù hợp với mình hãy cho mình 1 like, 1 đăng ký kênh các bạn nhé. 

Khi nào bạn sử dụng That vs. Which

Để hiểu khi nào thì sử dụng that và khi nào thì sử dụng which , điều quan trọng là phải ghi nhớ sự khác biệt giữa mệnh đề hạn chế và mệnh đề không hạn chế . Trong tiếng Anh Mỹ trang trọng, which được dùng trong mệnh đề hạn chế và which được dùng trong mệnh đề không hạn chế. Không chắc điều đó có nghĩa là gì? Hãy cùng tìm hiểu!

Khi nào bạn sử dụng That vs. Which

Làm thế nào để sử dụng That vs. Which

Mệnh đề hạn chế chứa thông tin giới hạn ý nghĩa của danh từ và cần thiết trong câu. Ví dụ, trong câu Any book that you like must be good , mệnh đề that you like bị hạn chế vì nó xác định cuốn sách nào: cuốn sách mà bạn thích .
 
Hãy xem nghĩa của câu nếu bỏ đi mệnh đề: any book must be good. Không có mệnh đề, ý nghĩa của câu bị thay đổi, và do đó, mệnh đề là cần thiết.
 
Lưu ý rằng trong các mệnh đề hạn chế, đôi khi that có thể được lược bỏ. Bất kỳ cuốn sách nào bạn thích phải tốt cũng thường được sử dụng, đặc biệt là trong môi trường không chính thức.
 

Ví dụ câu sử dụng that

Trong các câu sau đây, ý nghĩa chính xác sẽ bị thay đổi nếu mỗi mệnh đề hạn chế bị loại bỏ:
 
The song that you performed right before intermission is my favorite.
 
I think I finally caught a glimpse of the bird that is building a nest in the window.
 
Do you remember the name of the book that Carla recommended to us?
 
Mặt khác, một mệnh đề không hạn chế được sử dụng để cung cấp thông tin bổ sung không cần thiết để hiểu ý chính của câu. Hãy xem xét ví dụ sau:
 
The book, which I found at a dusty used bookstore, was a real page-turner
 
Mệnh đề mà tôi tìm thấy ở một cửa hàng sách cũ bụi bặm là không hạn chế vì nó bổ sung thêm thông tin, gần giống như một mệnh đề phụ. Bạn có thể xóa các chi tiết về hiệu sách và câu vẫn có nghĩa. Trong ví dụ này, which đứng trước dấu phẩy; mệnh đề không hạn chế có xu hướng theo sau dấu câu như dấu phẩy, dấu gạch ngang hoặc dấu ngoặc đơn. Cái nào chỉ được sử dụng trong các mệnh đề hạn chế nếu nó đứng trước một giới từ.
 
Gợi ý hay cho bạn: Bài tập về was và were

Câu ví dụ sử dụng which

Trong những ví dụ này, thông tin được cung cấp bởi mỗi điều khoản không hạn chế là không cần thiết.
 
This sandwich, which has my favorite pickles, is delicious!
 
Juan’s birthday party, which was going to be held at the park, has been postponed.
 
These pairs of pants, which no longer fit me, should be given away.

Làm thế nào để nhớ liệu nên sử dụng that hay which

May mắn thay, có một cách dễ dàng để nhớ xem nên sử dụng that hay which . Nếu mệnh đề quan hệ chứa thông tin không cần thiết đối với nghĩa của câu và cũng được đặt trước dấu phẩy, dấu gạch ngang hoặc dấu ngoặc đơn, thì mệnh đề quan hệ đó có thể không hạn chế, vì vậy hãy sử dụng which . Nếu không, tỷ lệ cược là nó bị hạn chế, vì vậy hãy sử dụng .
 
Tuy nhiên, sự khác biệt trên là một quy tắc của tiếng Anh Mỹ trang trọng, và không được tuân thủ nghiêm ngặt trong tiếng Anh Anh hoặc tiếng Anh không chính thức thuộc bất kỳ loại nào.