Những Điều đặc biệt Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

2023-07-31T06:07:36+00:00
Bạn xem các video hội thoại tiếng anh theo chủ đề dưới đây:
>> 80+ từ vựng tiếng anh + ví dụ
>> Video hội thoại tiếng anh nói về sở thích của mình
>> Học tiếng anh qua chuyện song ngữ anh việt
Các bạn thấy hay, phù hợp với mình hãy cho mình 1 like, 1 đăng ký kênh các bạn nhé. 

Nguyễn Tất Thành, còn được biết đến với tên gọi Hồ Chí Minh, là một trong những nhân vật lịch sử quan trọng của Việt Nam. Ông là người sáng lập và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam), là nhà cách mạng vĩ đại và là vị Chủ tịch đầu tiên của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Việt Nam.
 

Dưới đây là năm điều đặc biệt và quan trọng trong cuộc đời và hành trình của Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh trong việc ra đi tìm đường cứu nước:

  1. Du học tìm đường cứu nước: Trước khi trở thành một lãnh đạo cách mạng, Hồ Chí Minh đã du học tại nhiều quốc gia và trải qua nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm con đường đúng đắn để giúp đất nước Việt Nam thoát khỏi cảnh nô lệ và xâm lược của các thế lực ngoại xâm.

  2. Lập thành Đảng Cộng sản Việt Nam: Hồ Chí Minh đã chủ động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1930 để lãnh đạo cuộc cách mạng giành quyền tự do, độc lập cho dân tộc Việt Nam. Đây là một bước đi vô cùng quan trọng trong lịch sử phát triển cách mạng tại Việt Nam.

  3. Tháng Tám năm 1945: Trong giai đoạn trước khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Hồ Chí Minh đã tận dụng cơ hội đặc biệt để phát động cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945. Đây là thời điểm quan trọng khi người dân tại Việt Nam nổi dậy lật đổ chế độ đô hộ thực dân Pháp.

  4. Chiến đấu chống Mỹ: Hồ Chí Minh đã lãnh đạo cuộc chiến chống Mỹ và các phe phái đối lập trong cuộc Chiến tranh Việt Nam. Ông trở thành biểu tượng của sự chống lại xâm lược, đồng thời thực hiện một chiến lược chính trị và quân sự nổi tiếng để đánh bại quân đội Mỹ và thống nhất nước Việt Nam.

  5. Đặt nền móng cho Việt Nam thống nhất: Hồ Chí Minh đã dành phần lớn cuộc đời để tìm kiếm con đường cứu nước và thống nhất đất nước. Trong ngày 2 tháng 9 năm 1945, ông đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, khởi đầu cho quá trình xây dựng và bảo vệ nền dân chủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Việt Nam.