Per Say or Per Se: Cái nào đúng?

2023-11-07T04:11:40+00:00
Bạn xem thêm các bài viết hữu ích khác:

Per Say or Per Se: Cái nào đúng?

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tiết lộ cách viết đúng của thuật ngữ này, định nghĩa nó, giải thích nguồn gốc và ý nghĩa tiếng Latinh của nó, đồng thời cung cấp các ví dụ về cách sử dụng nó trong một câu.

Per Say or Per Se: Cái nào đúng?

Cách viết đúng của thuật ngữ này là per se ; lỗi chính tả phổ biến per say phản ánh cách phát âm se in per se như say . Per se có nghĩa là “tự nó” hoặc “về bản chất,” và nó thường được sử dụng để tránh khái quát hóa, như trong câu: I don’t dislike pizza per se, I’m just not in the mood for it.

Ban xem thêm: Cách dùng Hence

Per say hay per se ?

Cách viết đúng của thuật ngữ này là per se . Per say là một lỗi chính tả phổ biến bị ảnh hưởng bởi thực tế là se trong per se được phát âm giống như say .

Per se có nghĩa là “về bản chất”, “về bản chất” hoặc “theo bản chất của nó”. Nó xuất phát từ tiếng Latinh, trong đó nó có nghĩa đen là “một mình”.

Các cụm từ tương tự in itself and in and of itself  có thể được sử dụng để chỉ cùng một điều. 

Có lẽ do nguồn gốc từ tiếng Latinh và ý nghĩa hơi trừu tượng, per se thường bị sử dụng sai. Hãy xem xét một số ví dụ chứng minh việc sử dụng hợp lý.
 
Thông thường, per se được sử dụng trong các câu nhằm tránh khái quát hóa.
 
 
Ví dụ:
 
I don’t hate vegetables per se, but Brussels sprouts are disgusting to me.
 
Trong câu này, người nói đang sử dụng per se để chỉ ra rằng họ không thích một loại rau cụ thể không có nghĩa là họ thực sự ghét rau.
 
Đây là một ví dụ khác:
 
Jeff is not unfriendly per se—he’s just not that talkative.
 
Bản thân câu này sử dụng để lập luận rằng một phẩm chất không làm cho Jeff trở nên không thân thiện (ngay cả khi nó có vẻ như vậy).
 
Đây là một ví dụ nữa:
 
Our organization is not opposed to the proposal per se, but we can’t agree to all of it in its current form.
 
Bản thân ví dụ này sử dụng để tuyên bố rằng không có sự phản đối cố hữu đối với đề xuất, mà là đối với một số chi tiết mà nó bao gồm.
 
Chúc bạn thành công !