Then vs. Than Sự khác biệt là gì?

2023-11-07T04:11:40+00:00
Bạn xem thêm các bài viết hữu ích khác:

Then vs. Than Sự khác biệt là gì? 

Then và than nằm trong số 100 từ được sử dụng thường xuyên nhất trong tiếng Anh. Thực tế là chúng rất phổ biến có nghĩa là chúng cũng thường bị lạm dụng!
 
Bạn có nói :
I will call you no later than 7 pm or then 7 pm? 
Bạn có nói rằng : 
company needs a good accountant more than (or then) ever? 
 
Một số ví dụ phức tạp hơn những ví dụ khác, nhưng bạn có thể học cách phân biệt giữa hai thuật ngữ này. Chúng ta hãy xem xét sự khác biệt giữa chúng.
 
Then vs. Than Sự khác biệt là gì?

Bạn xem thêm: Từ thay thế cho many

Khi nào thì dùng then hoặc than

Then và than là những từ đồng âm nghe giống nhau nhưng nghĩa khác nhau. Then có thể hoạt động như một tính từ, trạng từ hoặc danh từ. Sau đó  cho biết thời gian hoặc hậu quả, như trong các ví dụ sau:
 
Bagels were cheaper back then.
 
I poured a glass of juice and then sat down to eat.
 
First I’ll drink my orange juice, then eat my bagel.
 
Bạn cũng sẽ dùng  then  trong  cấu trúc if … then  
 
If I drink too much orange juice, then I won’t have room for a bagel. (Who wants a bagel now?)
 
Than là một từ kết hợp hoặc giới từ được sử dụng để biểu thị sự so sánh: he likes bagels more than I like bagels.
 
Tuy nhiên, mọi thứ phức tạp hơn một chút khi chúng ta xem xét cách viết tắt câu này. Có phải như câu:
 
He likes bagels more than I, or He likes bagels more than me?
 
Những người theo chủ nghĩa truyền thống sẽ lập luận rằng than là một liên từ và đại từ trong mệnh đề phụ nên ở thể chủ ngữ ( I , he , she , we , they ): he like bagels more than I . Trong cấu trúc này, người đọc có thể hoàn thành câu một cách hiệu quả và chính xác trong đầu,  “more than I like bagels.”
 
Tuy nhiên, trong giao tiếp thân mật, than thường được coi như một giới từ và các đại từ trong phần tử thứ hai ở trường hợp khách quan ( me, him, her, them ): h e like bagels more than me .
 
Mặc dù bạn thường có thể hiểu rõ quan điểm của mình hơn tôi , nhưng hãy lưu ý rằng đối với những người đọc và người nghe chăm chú, điều đó có thể gây ra sự mơ hồ: does he like bagels more than I like bagels? Or does he like bagels more than he likes me?
 (Có một điều chắc chắn là: we’re getting tired of bagels!
 
Để tránh nhầm lẫn, cách tốt nhất của bạn là sử dụng than I (or than he , than she , than we , than they ) trong môi trường trang trọng và chuyên nghiệp, và đặt trước than me (cùng với than her , than him , than us , than them ) cho bài phát biểu không chính thức.
 
 

Cách ghi nhớ sự khác biệt giữa  then và  than

Cách tốt nhất để ghi nhớ sự khác biệt giữa hai điều này  là liên hệ  với thời gian và thứ tự  hơn là  với bất kỳ hình thức so sánh nào. Cũng có thể hữu ích khi lưu ý rằng từ  than không thực sự có từ thay thế một từ; nó là một trong những loại. Hãy xem ví dụ này: 
 
Carlos is taller than his brother.

Không có từ nào khác có thể đóng vai trò của than .

Từ nào đúng trong các ví dụ này?

I will call you no later then/than 7 pm.

Câu trả lời là than . Then  đề cập đến một thời điểm cụ thể trong thời gian. Than  là so sánh thời gian của cuộc điện thoại với 7 giờ tối và không thể thay thế bằng một từ khác.

The company needs a good accountant more then/than ever.

Một lần nữa, đây là một phép so sánh, vì vậy câu trả lời là  than .
 
Đây là một ví dụ nữa cho bạn: nếu bạn chú ý, then bạn sẽ không gặp vấn đề gì khi xử lý những từ này trong tương lai!
 
Chúc bạn thành công !