Thì Tiếng Anh

100 từ đồng nghĩa cho Analyze - Phân Tích là gì?
Một từ khác cho Analyze là gì? Sau đây là danh sách các từ đồng nghĩa thường được sử dụng cho Analyze trong tiếng Anh với hình ảnh ESL và các câu ví dụ hữu ích. Học những từ này để sử dụng thay vì Analyze sẽ giúp bạn mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh của mình.
27/07/2021 17:55:27
90 từ đồng nghĩa cho Think với các ví dụ
Một từ khác cho Think là gì? Sau đây là danh sách các từ đồng nghĩa thường được sử dụng cho Think trong tiếng Anh với các hình ảnh ESL và các câu ví dụ hữu ích. Học những từ này để sử dụng thay vì Think sẽ giúp bạn mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh của mình.
26/07/2021 21:46:28
100 cách khác để nói According to bằng văn bản
According to từ đồng nghĩa! Sau đây là danh sách các từ đồng nghĩa thường được sử dụng với According to trong tiếng Anh với hình ảnh ESL và các câu ví dụ hữu ích. Học những từ này để sử dụng thay vì According to sẽ giúp bạn tăng cường vốn từ vựng tiếng Anh của mình.
26/07/2021 21:37:48
95 từ đồng nghĩa cho Perspective phối cảnh đẹp đó
Một từ khác cho Perspective là gì? Sau đây là danh sách các từ đồng nghĩa thường được sử dụng cho Perspective trong tiếng Anh với hình ảnh ESL và các câu ví dụ hữu ích. Học những từ này để sử dụng thay vì Perspective sẽ giúp bạn nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh của mình.
26/07/2021 21:29:37
105 từ đồng nghĩa cho Discuss - Thảo Luận
Một từ khác cho Discuss là gì? Bài học này cung cấp danh sách các từ đồng nghĩa Discuss phổ biến trong tiếng Anh với hình ảnh ESL và các câu ví dụ hữu ích. Học những từ đó để sử dụng thay vì Discuss sẽ giúp bạn mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh của mình .
26/07/2021 05:17:28
95 từ đồng nghĩa cho Promote - Quảng Cáo
Một từ khác cho Promote là gì? Sau đây là danh sách các từ đồng nghĩa phổ biến của từ Promote trong tiếng Anh với các câu ví dụ và đồ họa thông tin ESL. Học những từ này để sử dụng thay vì Promote sẽ giúp bạn mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh của mình.
26/07/2021 05:06:43
100 từ đồng nghĩa cho Dark - Bóng tối ?
Một từ khác cho Dark là gì? Sau đây là danh sách các từ đồng nghĩa thường được sử dụng cho Dark trong tiếng Anh với các câu ví dụ hữu ích và đồ họa thông tin ESL. Học những từ này để sử dụng thay vì Dark sẽ giúp bạn nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh của mình.
26/07/2021 04:23:56
100 từ đồng nghĩa cho Reason - lý do
Một từ khác cho Reason là gì? Bài học này cung cấp danh sách các từ đồng nghĩa thường được sử dụng cho Reason trong tiếng Anh kèm theo hình ảnh ESL và các câu ví dụ hữu ích. Học những từ này để sử dụng thay vì Reason để mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh của bạn .
26/07/2021 03:47:32
100 từ đồng nghĩa cho Serious - Nghiêm trọng không?
Một từ khác cho Serious là gì? Bài viết này cung cấp danh sách các từ đồng nghĩa thường được sử dụng cho Serious trong tiếng Anh với các ví dụ và hình ảnh ESL. Tìm hiểu những từ đồng nghĩa với Serious để nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh của bạn.
26/07/2021 03:24:57
100 từ đồng nghĩa cho Crazy có điên như bạn nghĩ ?
Một từ khác cho Crazy là gì? Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu danh sách các từ đồng nghĩa của từ Crazy với các câu ví dụ và hình ảnh ESL. Học những từ này để sử dụng thay vì Crazy sẽ giúp bạn củng cố vốn từ vựng tiếng Anh của mình .
26/07/2021 03:00:50
110 từ đồng nghĩa cho Perfect kèm theo các ví dụ
Một từ khác cho Perfect là gì? Bài học này cung cấp danh sách các từ đồng nghĩa thường được sử dụng cho Perfect trong tiếng Anh kèm theo hình ảnh ESL và các câu ví dụ hữu ích. Học những từ này để sử dụng thay vì Perfect để mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh của bạn .
25/07/2021 18:34:47
110 từ đồng nghĩa cho Extremely cùng các ví dụ
Một từ khác cho Extremely là gì? Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu danh sách các từ đồng nghĩa thường được sử dụng cho Extremely trong tiếng Anh với các hình ảnh và câu ví dụ của ESL. Học những từ đồng nghĩa Extremely đó chắc chắn sẽ giúp bạn mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh của mình
25/07/2021 18:21:21
90 từ đồng nghĩa cho Awesome cực hay nhé
Một từ khác cho Awesome là gì? Bài học này cung cấp danh sách các từ đồng nghĩa Awesome phổ biến trong tiếng Anh với các hình ảnh và câu ví dụ của ESL. Học những từ đồng nghĩa Awesome này sẽ giúp bạn nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh của mình .
25/07/2021 17:59:48
95 từ đồng nghĩa cho Skill và ví dụ
Một từ khác cho Skill là gì? Bài học này cung cấp danh sách các từ đồng nghĩa thường được sử dụng cho Skill trong tiếng Anh với các ví dụ và hình ảnh ESL. Học những từ đồng nghĩa này cho Skill để nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh của bạn.
25/07/2021 17:41:50
Hơn 95 từ đồng nghĩa cho But cực hay
Một từ khác cho But là gì? Sau đây là danh sách các từ đồng nghĩa thường được sử dụng cho But với các câu ví dụ và hình ảnh ESL. Học những từ này để sử dụng thay vì Buts ẽ giúp bạn nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh của mình.
25/07/2021 17:31:24
Hotline: 0972868960
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.