Tóm tắt về 9 đời vua của triều đại nhà Lý

2023-07-31T06:07:05+00:00
Bạn xem các video hội thoại tiếng anh theo chủ đề dưới đây:
>> 80+ từ vựng tiếng anh + ví dụ
>> Video hội thoại tiếng anh nói về sở thích của mình
>> Học tiếng anh qua chuyện song ngữ anh việt
Các bạn thấy hay, phù hợp với mình hãy cho mình 1 like, 1 đăng ký kênh các bạn nhé. 

Triều đại nhà Lý là một trong những triều đại lịch sử quan trọng của Việt Nam, trị vì từ năm 1009 đến năm 1225. Dưới đây là tóm tắt về 9 đời vua của triều đại nhà Lý:

 1. Lý Thái Tổ (1009-1028): Nguyễn Tiên Hoàn, còn được gọi là Lý Công Uẩn, thành lập triều đại Lý và trở thành vị vua đầu tiên của triều đại.

 2. Lý Thái Tông (1028-1054): Là con trai của Lý Thái Tổ, ông tiếp tục công cuộc củng cố triều đại và đẩy lùi các cuộc xâm lược từ nước ngoài.

 3. Lý Thánh Tông (1054-1072): Con trai của Lý Thái Tông, ông là một vị vua xuất sắc và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nước Việt.

 4. Lý Nhân Tông (1072-1127): Là con trai của Lý Thánh Tông, ông tiếp tục công cuộc đẩy lùi quân xâm lược và phát triển nền kinh tế.

 5. Lý Thần Tông (1128-1138): Con trai của Lý Nhân Tông, ông nổi tiếng với chính sách cai trị khôn ngoan và nhân hậu.

 6. Lý Anh Tông (1138-1175): Là con trai của Lý Thần Tông, ông lãnh đạo đất nước trong giai đoạn đối mặt với thử thách từ nước ngoài và nội bộ.

 7. Lý Cao Tông (1175-1210): Con trai của Lý Anh Tông, ông có sáng kiến thành lập Học viện Quốc Tử Giám, đánh dấu sự phát triển của giáo dục.

 8. Lý Huệ Tông (1211-1224): Là con trai của Lý Cao Tông, ông tiếp tục đẩy mạnh công cuộc giáo dục và cải cách chính sách quản lí đất nước.

 9. Lý Chiêu Hoàng (1224-1225): Con gái của Lý Huệ Tông, ông là vị nữ vua cuối cùng của triều đại nhà Lý. Triều đại này kết thúc vào năm 1225 khi bị nhà Trần lật đổ, đánh dấu sự ra đời của triều đại nhà Trần.

  Bạn xem đầy đủ hợn tại video sau: