Từ vựng tiếng anh về món ăn

2023-08-17T01:08:11+00:00
Bạn xem các video hội thoại tiếng anh theo chủ đề dưới đây:
>> 80+ từ vựng tiếng anh + ví dụ
>> Video hội thoại tiếng anh nói về sở thích của mình
>> Học tiếng anh qua chuyện song ngữ anh việt
Các bạn thấy hay, phù hợp với mình hãy cho mình 1 like, 1 đăng ký kênh các bạn nhé. 

Từ vựng Phiên âm Nghĩa Tiếng Việt Ví dụ
bread /brɛd/ bánh mì Would you like some bread? (Bạn có muốn một ít bánh mì không?)
rice /raɪs/ cơm, gạo In Asia, many people eat rice. (Ở Châu Á, nhiều người ăn cơm.)
fried rice /fraɪd raɪs/ cơm rang My mom makes fried rice really well. (Mẹ tôi nấu cơm rang ngon tuyệt.)
pasta /ˈpæstə/ mì Ý The pasta was made from flour, eggs and water. (Mì Ý được làm từ bột mì, trứng và nước.)
meat /miːt/ thịt Meat is her favorite food. (Thịt là món ăn yêu thích của cô ấy.)
noodle /ˈnuːdl/ mì sợi Noodle-making is easy. Let’s try! (Cách làm mì sợi rất đơn giản. Hãy thử nhé!)
fish /fɪʃ/ You need to know how to cook fish. (Bạn cần biết cách chế biến cá.)
egg /ɛg/ trứng I’m boiling two eggs now. (Bây giờ, tôi đang luộc 2 quả trứng.)
ice cream /aɪs kriːm/ kem He likes eating ice cream. (Anh ấy thích ăn kem.)
cake /keɪk/ bánh ngọt This cake recipe is so easy to make. (Công thức làm bánh ngọt này rất dễ.)
 

1.2 Từ vựng về đồ ăn nhanh (fast food)

Từ vựng Phiên âm Nghĩa Tiếng Việt Ví dụ
hamburger /ˈhæmbɜːgə/

bánh mì

hăm-bơ-gơ

Hamburgers are my most favorite fast food.

(Bánh mì hăm-bơ-gơ là đồ ăn nhanh yêu thích nhất của tôi.)

pizza /ˈpiːtsə/ bánh pizza

The origin of pizza is still unclear.

(Nguồn gốc của bánh pizza vẫn chưa rõ ràng.)

hot dog /hɒt dɒg/ bánh mì kẹp xúc xích

My boyfriend dislikes eating hot dogs.

(Bạn trai tôi không thích ăn bánh mì kẹp xúc xích.)

French fries /frɛnʧ fraɪz/ khoai tây chiên

After school, my father often buys French fries for me.

(Sau khi tan học, bố tôi thường mua khoai tây chiên cho tôi.)

 
sandwich /ˈsænwɪʤ/ bánh mì kẹp

Lan sometimes eats sandwiches.

(Lan thỉnh thoảng ăn bánh mì kẹp.)

fried chicken /fraɪd ˈʧɪkɪn/ gà chiên

Ms. Linh rarely eats fried chicken because she thinks it is bad for health.

(Cô Linh hiếm khi ăn gà chiên vì cô ấy nghĩ nó không tốt cho sức khỏe.)

sausage /ˈsɒsɪʤ/ xúc xích

The price of sausage is not expensive.

(Giá cả của xúc xích không đắt.)

 

1.3 Các từ vựng về rau, củ, quả (vegetables and fruits)

Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Việt Ví dụ
carrot /ˈkærət/ cà rốt

Eating carrots is really good for your health.

(Ăn cà rốt tốt cho sức khỏe của bạn.)

green bean /griːn biːn/

đậu cô ve/

đậu que

– What do you often eat for dinner?

– I often eat green beans, potatoes, tomatoes and peas.

(- Bạn thường ăn gì vào bữa tối?

– Tôi thường ăn đậu cô ve, khoai tây, cà chua và đậu Hà Lan.)

potato /pəˈteɪtəʊ/ khoai tây
tomato /təˈmɑːtəʊ/ cà chua
pea /piː/ đậu Hà Lan
onion /ˈʌnjən/ hành tây

Onions look like garlic but they are totally different.

(Hành tây trông giống tỏi nhưng chúng hoàn toàn khác nhau.)

garlic /ˈgɑːlɪk/ tỏi
mushroom /ˈmʌʃrʊm/ nấm

Mushrooms are rich in B vitamins.

(Nấm giàu vitamin B.)

orange /ˈɒrɪnʤ/ quả cam

– What types of fruit do you like to eat?

– I like many types of fruit such as orange, apple, banana, grape, pineapple.

(- Bạn thích ăn những loại quả nào?

– Tôi thích nhiều loại quả, chẳng hạn như cam, táo, chuối, nho, dứa.)

apple /ˈæpl/ quả táo
banana /bəˈnɑːnə/ quả chuối
grape /greɪp/ nho
pineapple /ˈpaɪnˌæpl/ dứa
pear /peə/ quả lê

To make this type of juice, you need to prepare pears and strawberries.

(Để làm loại nước ép này, bạn cần chuẩn bị lê và dâu tây.)

strawberry /ˈstrɔːbəri/ dâu tây

1.4 Các từ vựng Tiếng Anh về nước uống (drinks)

Từ vựng Phiên âm Nghĩa Tiếng Việt Ví dụ
coffee /ˈkɒfi/ cà phê

About 12% world’s coffee comes from Africa.

(Khoảng 12% cà phê trên thế giới bắt nguồn từ Châu Phi.)

tea /tiː/ trà

The majority of the Vietnamese prefer drinking tea to coffee.

(Phần lớn người Việt thích uống trà hơn cà phê.)

milk /mɪlk/ sữa

Milk is good for our health.

(Sữa tốt cho sức khỏe của chúng ta.)

juice /ʤuːs/ nước ép

– What do you want to drink?

– I want to drink juice, mineral water or soda.

(- Bạn muốn uống gì?

– Tôi muốn uống nước ép, nước khoáng hoặc nước có ga.)

mineral water

/ˈmɪnərəl

ˈwɔːtə/

nước khoáng
soda /ˈsəʊdə/ nước có ga