Vị vua nhà Trần nào có 4 con trai đều làm vua ?

2023-07-31T06:07:11+00:00
Bạn xem thêm các bài viết hữu ích khác:

Vị vua nhà Trần mà có 4 con trai đều làm vua là vị vua Trần Minh Tông (tên thật là Trần Quốc Tuấn). Ông là vị vua thứ ba của triều đại nhà Trần và trị vì từ năm 1314 đến năm 1329.
 

Các con trai của vua Trần Minh Tông đều lần lượt lên ngôi làm vua sau khi ông qua đời, và họ lần lượt là:

  1. Trần Hiến Tông (1329-1341): Là con cả của vua Trần Minh Tông, trị vì từ năm 1329 đến năm 1341.

  2. Trần Duệ Tông (1341-1369): Là con thứ hai của vua Trần Minh Tông, trị vì từ năm 1341 đến năm 1369.

  3. Trần Nghệ Tông (1369-1370): Là con thứ ba của vua Trần Minh Tông, trị vì chỉ trong một năm từ năm 1369 đến năm 1370.

  4. Trần Phế Đế (1370-1372): Là con út của vua Trần Minh Tông, trị vì từ năm 1370 đến năm 1372.

Như vậy, gia đình vua Trần Minh Tông là một trong những gia đình vua Việt duy nhất trong lịch sử có 4 vị vua liên tiếp trong dòng dõi.