Tiền tố trong tiếng Anh là gì?

Tiền tố trong tiếng Anh là gì?

Tiền tố là một phần thông thường của tiếng Anh và việc hiểu chúng có thể cải thiện đáng kể vốn từ vựng và khả năng đọc hiểu của bạn. Trong hướng dẫn nhanh này, chúng tôi giải thích mọi thứ bạn cần biết về tiền tố và đưa ra nhiều ví dụ về tiền tố trong tiếng Anh. Nhưng trước tiên, hãy nói một chút về ý nghĩa của tiền tố .
Tiền tố trong tiếng Anh là gì?
LAW On Foreign Trade Management No. 05/2017/QH14

LAW On Foreign Trade Management No. 05/2017/QH14

LAW On Foreign Trade Management No. 05/2017/QH14 Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam; The National Assembly promulgates the Law on Foreign Trade Management.
Danh từ số nhiều: Quy tắc và ví dụ

Danh từ số nhiều: Quy tắc và ví dụ

Danh từ số nhiều là danh từ chỉ nhiều hơn một người, địa điểm, sự vật hoặc ý tưởng. Hầu hết các danh từ số ít được tạo thành số nhiều bằng cách thêm một hậu tố, thường là – s hoặc – es .
Was hoặc Were trong Mệnh đề/Điều kiện If

Was hoặc Were trong Mệnh đề/Điều kiện If

Was hoặc Were trong Mệnh đề/Điều kiện If Lựa chọn chính xác giữa was và were trong mệnh đề if phụ thuộc vào việc bạn có đang sử dụng câu điều kiện không có thật hay không, còn được gọi là câu giả định.
Không bao giờ được nói dối - Never tell a lie

Không bao giờ được nói dối - Never tell a lie

Không bao giờ được nói dối - Never tell a lie đây là Truyện song ngữ Việt Anh cho bé mới bắt đầu học tiếng anh thông qua các câu chuyện

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ HỌC VIÊN


ƯU ĐÃI HỌC PHÍ

CHƯƠNG TRÌNH KHUYỄN MÃI THÁNG NĂM 2022

- Giảm 30% học phí cho sinh viên, học sinh

- Giảm 40% học phí cho các đối tượng khác