Chia sẻ cách học tiếng anh hiệu quả

Không bao giờ được nói dối - Never tell a lie
Không bao giờ được nói dối - Never tell a lie đây là Truyện song ngữ Việt Anh cho bé mới bắt đầu học tiếng anh thông qua các câu chuyện
06/09/2021 04:51:02
30+ thành ngữ tiếng Anh với số
30+ thành ngữ tiếng Anh với số Bạn sẽ nghe thấy những thành ngữ này trong các cuộc trò chuyện và cũng có thể thấy chúng trên báo chí, bài đăng trên blog và quảng cáo.
14/08/2021 01:48:25
25 từ đồng nghĩa hữu ích cho Because với các ví dụ
Một từ khác cho Because là gì? Danh sách các từ đồng nghĩa Because trong tiếng Anh với các ví dụ và hình ảnh ESL. Học những từ đồng nghĩa này với vì giúp cải thiện và mở rộng vốn từ vựng của bạn trong tiếng Anh.
23/05/2021 11:31:22
66 thuật ngữ ngân hàng bằng tiếng anh
Sau đây chúng tôi cung cấp cho bạn 66 thuật ngữ ngân hàng bằng tiếng anh quan trọng hữu ích cho buổi phỏng vấn kỳ thi ngân hàng sắp tới một cách dễ dàng.
19/05/2021 21:08:40
175 Từ đồng nghĩa của Went trong tiếng Anh
Một từ khác cho Went là gì? Danh sách dưới đây cung cấp hơn 175 từ hữu ích để sử dụng thay cho từ Went trong tiếng Anh. Học những từ đồng nghĩa này với Went để cải thiện và nâng cao vốn từ vựng của bạn trong tiếng Anh.
03/05/2021 21:28:54
95 Từ đồng nghĩa Old trong tiếng Anh
95 Từ đồng nghĩa Old trong tiếng Anh Một từ khác cho Old là gì? Danh sách dưới đây minh họa các cách nói Old thay thế bằng các ví dụ. Học những từ đồng nghĩa Old này để tăng vốn từ vựng của bạn trong tiếng Anh.
03/05/2021 21:13:26
195 từ đồng nghĩa của từ Go trong tiếng Anh
195 từ đồng nghĩa của từ Go trong tiếng Anh Một từ khác cho GO là gì? Danh sách dưới đây cung cấp các cách khác để nói go bằng tiếng Anh kèm theo các ví dụ. Học những từ đồng nghĩa này với go để mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh và cải thiện kỹ năng viết của bạn.
03/05/2021 20:46:21
95 từ đồng nghĩa của Peaceful bạn đã bất ngờ chưa?
Một từ khác cho Peaceful là gì? Danh sách các cách khác nhau để nói Peaceful bằng tiếng Anh với các ví dụ và hình ảnh ESL. Học những từ đồng nghĩa này với từ Peaceful giúp cải thiện và mở rộng vốn từ vựng của bạn trong tiếng Anh.
11/04/2021 20:22:33
160 Từ đồng nghĩa Large với các ví dụ
160 Từ đồng nghĩa Large với các ví dụ Học những từ khác nhau này để sử dụng thay vì "Large" để cải thiện và mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh của bạn.
11/04/2021 20:05:42
LAW On Foreign Trade Management No. 05/2017/QH14
LAW On Foreign Trade Management No. 05/2017/QH14 Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam; The National Assembly promulgates the Law on Foreign Trade Management.
05/04/2021 21:39:31
On State Compensation Liability No. 10/2017/QH14
On State Compensation Liability No. 10/2017/QH14 The National Assembly promulgates the Law on State Compensation Liability. Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;
05/04/2021 21:35:59
THE NATIONAL ASSEMBLY No. 04/2017/QH14
THE NATIONAL ASSEMBLY No. 04/2017/QH14 On Support for Small- and Medium-sized Enterprises The National Assembly promulgates the Law on Support for Small- and Medium-Sized Enterprises.
05/04/2021 21:29:05
95 từ đồng nghĩa của Attractive trong tiếng Anh
Một từ khác cho Attractive là gì? Danh sách dưới đây cung cấp các cách thay thế để nói Attractive bằng tiếng Anh với các trang tính và ví dụ có thể in ESL. Học những từ đồng nghĩa Attractive này để tăng vốn từ vựng của bạn trong tiếng Anh.
01/03/2021 23:46:09
90 từ đồng nghĩa của từ Begin trong tiếng Anh
90 từ đồng nghĩa của từ Begin trong tiếng Anh Danh sách dưới đây cho thấy các cách khác nhau để nói Begin ( từ đồng nghĩa của Begin) kèm theo ý nghĩa và các ví dụ mà bạn nên học để cải thiện vốn từ vựng tiếng Anh của mình.
01/03/2021 23:17:14
50 từ đồng nghĩa của từ Kiss trong tiếng Anh
50 từ đồng nghĩa của từ Kiss trong tiếng Anh Học các từ khác nhau để sử dụng thay vì nói Kiss bằng tiếng Anh ( từ đồng nghĩa của Kiss) với các câu ví dụ và hình ảnh ESL.
01/03/2021 23:03:51
Hotline: 0972868960
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.