Mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh hay dùng

2023-11-13T10:11:54+00:00
Bạn xem thêm các bài viết hữu ích khác:

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh là quá trình trình bày thông tin cơ bản về bản thân của người nói. Thông thường, đây là một phần quan trọng trong các tình huống như bài thuyết trình, phỏng vấn xin việc, hay gặp gỡ người mới. Mục tiêu của việc giới thiệu bản thân là tạo ra một ấn tượng tích cực và giúp người nghe hiểu rõ hơn về người nói.

Một giới thiệu bản thân thường bao gồm các yếu tố như tên, học vấn, kinh nghiệm làm việc, và các điểm mạnh hoặc kỹ năng quan trọng của người đó. Nó không chỉ giúp xác định vị trí hay định hình bản thân trong một tình huống cụ thể mà còn tạo ra cơ hội cho sự kết nối và giao tiếp hiệu quả.

Ví dụ:

"Hello, my name is [Tên của bạn], and I recently graduated from [Tên trường bạn học] with a degree in [Chuyên ngành]. I have [số năm] years of experience in [Lĩnh vực làm việc], where I've developed strong skills in [Kỹ năng]. I'm passionate about [Sở thích hoặc mục tiêu nghề nghiệp] and excited about the opportunity to [Mục tiêu cụ thể]."

(Tiếng Việt: "Xin chào, tôi là [Tên của bạn], và tôi vừa mới tốt nghiệp từ [Tên trường bạn học] với bằng [Chuyên ngành]. Tôi có [số năm] năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực [Lĩnh vực làm việc], nơi tôi đã phát triển những kỹ năng mạnh mẽ trong [Kỹ năng]. Tôi đam mê với [Sở thích hoặc mục tiêu nghề nghiệp] và háo hức với cơ hội để [Mục tiêu cụ thể].")
 

Mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh hay dùng

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh thường được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau, bao gồm:

    Bài thuyết trình: Trong các bài thuyết trình, việc giới thiệu bản thân giúp tạo ra một sự kết nối ban đầu với khán giả, làm cho người nghe hiểu rõ hơn về ai bạn là và tại sao họ nên quan tâm đến thông điệp của bạn.

    Phỏng vấn xin việc: Khi bạn được yêu cầu tự giới thiệu trong một buổi phỏng vấn, điều này là cơ hội để nêu bật những điểm mạnh của bạn và tạo ấn tượng tích cực cho nhà tuyển dụng.

    Giao tiếp chuyên nghiệp: Trong các tình huống chuyên nghiệp, như tham gia hội nghị, sự kiện networking, hay các cuộc họp, việc giới thiệu bản thân giúp mọi người biết đến bạn và cơ sở lý do bạn tham gia.

    Kết nối xã hội: Trên các nền tảng mạng xã hội chuyên nghiệp như LinkedIn, việc có một phần giới thiệu bản thân giúp tạo ra ấn tượng tích cực đối với những người kết nối.

    Giao tiếp hàng ngày: Trong các tình huống giao tiếp hàng ngày, việc giới thiệu bản thân có thể làm cho cuộc trò chuyện trở nên thoải mái hơn và tạo điều kiện cho sự kết nối.

Những câu giới thiệu này giúp người nghe hiểu rõ về bạn và tạo cơ hội cho mối quan hệ chuyên nghiệp và xã hội.

Dưới đây là một câu ví dụ giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh:

"Hello everyone, I'm [Your Name], and I wear many hats—by day, I'm a [Your Job Title], navigating the intricacies of [Your Industry]. After hours, you'll find me immersed in the world of [Your Passion or Hobby], fueled by a relentless curiosity for [Something You're Interested In]. With a background in [Your Educational Background or Relevant Experience], I bring to the table a unique blend of [Your Skills or Qualities], which I believe are crucial in addressing [Relevant Issues or Topics]. I'm honored to be here and share in the collective exchange of ideas."

Câu này cung cấp một cái nhìn tổng quan về bạn, kết hợp giữa thông tin chuyên ngành và một chút về sở thích cá nhân. Nó giúp tạo ra một hình ảnh đầy đủ và đa chiều về cá nhân bạn.

Dưới đây là một ví dụ về cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh:

Example:

"Good [morning/afternoon/evening], everyone. My name is [Your Name], and I am [mention your current position or role]. I am thrilled to be here today to [state the purpose of your presence or the reason for the introduction].

I have a background in [mention relevant education or experience], and throughout my career, I've had the opportunity to [highlight key achievements or experiences]. Currently, I am [briefly mention your current role or project]. Outside of work, I am passionate about [mention a hobby or interest] and believe strongly in [mention a personal or professional philosophy].

I am excited to share my insights on [mention the topic of your presentation] and engage in a meaningful discussion with all of you. Thank you for having me."

Trong ví dụ này, bạn bắt đầu bằng một lời chào và sau đó giới thiệu bản thân với một số thông tin cơ bản như tên, vị trí hiện tại, và quá trình học vấn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp. Bạn cũng có thể thêm một số thông tin cá nhân nhẹ để tạo sự gần gũi và giao tiếp cá nhân hóa với khán giả.

Hội thoại giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

Person A: Hi, I don't think we've met before. I'm [Tên của họ].

Person B: Nice to meet you, [Tên của họ]! I'm [Tên của bạn]. What do you do?

Person A: I work in [Lĩnh vực làm việc] at [Tên công ty]. I've been there for [số năm] years now.

Person B: That's interesting. What led you to work in [Lĩnh vực làm việc]?

Person A: Well, I studied [Chuyên ngành] in college and discovered my passion for [Lĩnh vực làm việc]. I've been fortunate to work on some exciting projects and [Một điểm mạnh hoặc thành tích].

Person B: Impressive! Outside of work, what do you enjoy doing?

Person A: I'm really into [Sở thích], like [Hoạt động hoặc sở thích cụ thể]. It's a great way for me to unwind and [Lợi ích hoặc tận hưởng].

Person B: That sounds fantastic. I enjoy [Sở thích của họ] too. We should [Kế hoạch tương lai hoặc hoạt động liên quan] sometime.

Person A: Absolutely, I'd love that. Let's make plans!

(Tiếng Việt:)

Người A: Chào, tôi nghĩ là chúng ta chưa gặp nhau bao giờ. Tôi là [Tên của họ].

Người B: Rất vui được gặp bạn, [Tên của họ]! Tôi là [Tên của bạn]. Bạn làm việc ở đâu vậy?

Người A: Tôi làm việc trong lĩnh vực [Lĩnh vực làm việc] tại [Tên công ty]. Tôi đã làm việc ở đó được [số năm] năm rồi.

Người B: Thú vị. Làm sao bạn đến làm việc trong [Lĩnh vực làm việc]?

Người A: Như vậy, tôi đã học [Chuyên ngành] ở trường đại học và phát hiện ra đam mê của mình trong [Lĩnh vực làm việc]. Tôi đã có cơ hội làm việc trên những dự án thú vị và [Một điểm mạnh hoặc thành tích].

Người B: Ấn tượng quá! Ngoài công việc, bạn thích làm gì?

Người A: Tôi thích [Sở thích], như [Hoạt động hoặc sở thích cụ thể]. Đó là một cách tuyệt vời để thư giãn và [Lợi ích hoặc tận hưởng].

Người B: Nghe có vẻ tuyệt vời. Tôi cũng thích [Sở thích của họ]. Chúng ta nên [Kế hoạch tương lai hoặc hoạt động liên quan] một lần.

Người A: Chắc chắn, tôi rất vui lòng. Hãy lên kế hoạch nhé!

Kết luận giới thiệu bản thân thường là một cách tốt để tạo ấn tượng cuối cùng và để mở cửa cho cuộc trò chuyện tiếp theo. Dưới đây là một ví dụ về cách bạn có thể kết luận giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh:

"So, that's a bit about me. I'm [Tên của bạn], passionate about [Lĩnh vực làm việc hoặc sở thích], and always open to new experiences. I look forward to getting to know all of you better and hearing about your own journeys. If you have any questions or just want to chat, feel free to reach out. Thanks for your time!"

(Tiếng Việt:)

"Vậy là một chút về tôi. Tôi là [Tên của bạn], đam mê với [Lĩnh vực làm việc hoặc sở thích], và luôn mở cửa cho những trải nghiệm mới. Tôi mong muốn được hiểu biết về mọi người hơn và nghe về những hành trình của bạn. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào hoặc chỉ muốn trò chuyện, đừng ngần ngại liên lạc. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian!"

Xem thêm: Hướng dẫn mở đầu bài thuyết trình bằng Tiếng Anh

Chúc bạn thành công !