Cách Phân biệt come và go thế nào

2023-11-24T12:11:32+00:00
Bạn xem thêm các bài viết hữu ích khác:

"Phân biệt 'come' và 'go'" là một bài viết nhằm giải thích sự khác biệt cơ bản giữa hai động từ "come" và "go" trong tiếng Anh. Bài viết này tập trung vào việc giới thiệu và mô tả cách sử dụng hai từ này theo ngữ cảnh và vị trí vật lý của người nói để diễn đạt hành động di chuyển đến hoặc đi từ một địa điểm.

Trong giao tiếp tiếng Anh, việc hiểu rõ cách sử dụng "come" và "go" là quan trọng để diễn đạt một cách chính xác về hành động di chuyển giữa các địa điểm. Bài viết giới thiệu các quy tắc cơ bản và cách dùng của "come" và "go", nhấn mạnh vào việc liên kết hành động với điểm xuất phát và điểm đến, giúp độc giả hiểu rõ hơn về cách sử dụng chính xác của từng từ.
 

Cách Phân biệt come và go thế nào

'Come' và 'go' là hai động từ thường được sử dụng để chỉ hành động di chuyển, nhưng chúng có điểm khác biệt quan trọng:

'Come':

    'Come' được sử dụng khi người nói hoặc hành động đang di chuyển từ nơi khác đến nơi mà người nghe hoặc đối tượng cụ thể đang ở.
        Ví dụ: "I will come to your house later." (Tôi sẽ đến nhà bạn sau.)
    Người nói thường coi nơi mà họ đang đứng hoặc ở là điểm xuất phát.
    Điều quan trọng là 'come' thường liên kết với nơi mà người nói đang ở hoặc nơi mà họ coi là điểm đến.

'Go':

    'Go' được sử dụng khi người nói hoặc hành động đang di chuyển từ nơi đang ở đến một nơi khác.
        Ví dụ: "They will go to the cinema tomorrow." (Họ sẽ đi đến rạp chiếu phim ngày mai.)
    Người nói thường coi nơi mà họ không ở là điểm đến.
    Điều quan trọng là 'go' liên kết với nơi mà người nói không ở hoặc nơi mà họ không coi là điểm xuất phát.

Tóm lại:

    'Come' thường liên quan đến nơi mà người nói coi là điểm đến.
    'Go' thường liên quan đến nơi mà người nói không ở hoặc không coi là điểm xuất phát.

Ví dụ: Nếu bạn đang ở nhà và nói "I will go to the supermarket," bạn xem nhà là điểm xuất phát và siêu thị là điểm đến. Nếu bạn ở cùng người khác và nói "He will come to our house," bạn coi nhà là điểm đến và nơi mà người khác ở là điểm xuất phát.

Dưới đây là một số ví dụ để phân biệt giữa "come" và "go":

Sử dụng "come":

    Come: Được sử dụng khi người nói hoặc hành động di chuyển đến nơi mà người nghe hoặc đối tượng cụ thể đang ở.
        "Please come to the party at my house tomorrow." (Xin hãy đến buổi tiệc ở nhà tôi vào ngày mai.)
        "She asked me to come to her office for a meeting." (Cô ấy yêu cầu tôi đến văn phòng cô ấy để họp.)

Sử dụng "go":

    Go: Được sử dụng khi người nói hoặc hành động di chuyển từ nơi mà họ đang ở đến một nơi khác.
        "I will go to the beach this weekend." (Tôi sẽ đi đến bãi biển cuối tuần này.)
        "They plan to go to Europe for their vacation." (Họ dự định đi đến Châu Âu cho kỳ nghỉ của họ.)

Ví dụ kết hợp "come" và "go":

    Kết hợp sử dụng cả "come" và "go":
        "She will come to my house first, then we will go to the cinema together." (Cô ấy sẽ đến nhà tôi trước, sau đó chúng ta sẽ đi đến rạp chiếu phim cùng nhau.)

Như trong ví dụ trên, "come" thường liên quan đến hành động di chuyển đến nơi nói, trong khi "go" thường liên quan đến hành động di chuyển từ nơi nói.

Hội thoại giữa hai người, Amy và John, thảo luận về việc tổ chức một buổi tiệc tại nhà của Amy:

Amy: Hi John, would you like to come to my house for a small gathering this Saturday?

(Amy: Xin chào John, bạn có muốn đến nhà tôi để tổ chức một buổi tụ tập nhỏ vào thứ Bảy này không?)

John: Sure, I'd love to come! What time should I come over?

(John: Chắc chắn, tôi rất muốn đến! Lúc nào tôi nên đến?)

Amy: Let's start at 6 PM. You can come anytime after that.

(Amy: Chúng ta bắt đầu lúc 6 giờ tối. Bạn có thể đến bất cứ lúc nào sau đó.)

John: Sounds good! I'll go buy some snacks and drinks before I come.

(John: Nghe có vẻ tốt! Tôi sẽ đi mua đồ ăn nhẹ và đồ uống trước khi đến.)

Amy: Great, I'll be waiting for you. Don't forget to come early if you can.

(Amy: Tuyệt vời, tôi sẽ đợi bạn. Đừng quên đến sớm nếu bạn có thể.)

Trong đoạn hội thoại trên, Amy sử dụng "come" để mời John đến nhà cô ấy tổ chức buổi tiệc, trong khi John sử dụng "go" khi anh ấy nói về việc đi mua đồ trước khi đến nhà của Amy. Cả hai từ "come" và "go" được sử dụng để diễn đạt hành động di chuyển từ một địa điểm này đến địa điểm khác.

"Phân biệt 'come' và 'go'" cung cấp một cái nhìn tổng quan về sự khác biệt giữa hai từ này, đồng thời giải thích cách sử dụng chúng trong các tình huống giao tiếp hàng ngày. Việc hiểu rõ cách sử dụng "come" và "go" không chỉ giúp người học tiếng Anh sử dụng từ vựng một cách chính xác mà còn tạo ra sự rõ ràng và chính xác trong việc diễn đạt ý nghĩa.

Xem thêmCách nói Good bye khi kết thúc cuộc trò chuyện